Now showing items 1-1 of 1

    • Ergonomia niepełnosprawnym. Interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu. 

      Polak-Sopińska, Aleksandra; Lewandowski, Jerzy; Wróbel-Lachowska, Magdalena; Branowski, Bogdan; Górska, Ewa; Grabarek, Iwona; Grądzki, Ryszard; Grębosz-Krawczyk, Magdalena; Jaglarz, Anna; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Lewandowski, Jerzy; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Miarka, Anna; Plinta, Dariusz; Podgórska Jachnik, Dorota; Polak-Sopińska, Aleksandra; Romanowski, Andrzej; Strumiłło, Paweł; Sydor, Maciej; Szymański, Grzegorz; Truszkowska, Joanna; Urbaniak, Bogusława; Złowodzki, Maciej; Żuraw, Hanna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)