Now showing items 1-1 of 1

    • Zarządzanie i planowanie marketingowe 

      Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005)
      [...] W niniejszym opracowaniu zawarto nie tylko teoretyczne rozważania na temat koncepcji marketingu, reguł myślenia marketingowego oraz zarządzania marketingowego, ale przede wszystkim dokonano w ujęciu praktycznym ...