Now showing items 1-10 of 10

  • Decision making processes : in reliability and operation of continuous running technical objects 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Nowadays the business world can observe increased significance of successful and failure-free equipment operations in various branches of industry. This increase is tightly connected with rapid technology change and has ...
  • Foreign economic activity of enterprises. Textbook 

   Stankiewicz-Mróz, Anna; Perederii, Viktor; Novak, Valentyna; Ilienko, Oksana; Kyrylenko, Oksana; Gurina, Ganna; Razumova, Kateryna; Danilova, Elvira; Petrovska, Svitlana; Lytvynenko, Larysa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   [...] In the proposed textbook the methodical bases of organization and planning of foreign economic activity of transport enterprises with disclosure of its specific features, considering international norms and traditions ...
  • Innowacje bankowe : bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowa 

   Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] Zgodnie z przyjętym celem określono systematykę prezentacji poszczególnych obszarów merytorycznych. I tak podzielono książkę na trzy główne części: Bank i czynności bankowe, bankowość elektroniczną, bankowość ...
  • Marketing w handlu i usługach 

   Otto, Jacek; Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   [...] Głównym celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych marketingu w handlu i usługach, uwzględniając przy tym kontekst zagadnień ogólniejszych, uniwersalistycznych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć ...
  • Matematyka w ekonomii 

   Witkowska, Dorota; Staniec, Iwona; Szmit, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   W skrypcie zawarto podstawową dla ekonomisty wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i rachunku macierzowego. Czyni to z niniejszego opracowania przystępne dla ekonomistów kompendium wiedzy z zastosowań tych ...
  • Procesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Wraz z szybkim rozwojem techniki coraz ważniejszym zagadnieniem staje się prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym w ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria ...
  • Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość 

   Lachiewicz, Stefan; Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Tym właśnie problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych oraz ich st.ansom rozwojowym w przyszłości poświęcona jest niniejsza monografia. Składa się ona z trzech części. Część pierwsza pt. ,,Zarządzanie ...
  • Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie rynku Unii Europejskiej 

   Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Przeobrażenia, jakie nastąpiły w ostatnich latach w polskiej branży odzieżowej, były konsekwencją zmian, jakie dokonały się w międzynarodowym sektorze tekstylno-odzieżowym. Daleko idąca liberalizacja w handlu ...
  • Transborder cooperation, euroregion and EU regional policy in the context of Lisbon Strategy : (selected examples of Polish euroregions) 

   Greta, Marianna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Wspólnoty Europejskie, zwane po podpisaniu Traktatu z Maastricht, Unią Europejską poszukują wciąż swego konkurencyjnego miejsca w Europie i w świecie. W tym celu przyjęły m.in. program rozwojowy w postaci Strategii ...
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
   Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamiczne ...