Now showing items 1-20 of 20

  • Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes 

   Jałmużna, Irena Barbara. Red.; Lewandowski, Jerzy (1948- ). Red.; Janikowski, Ryszard; Kisielnicki, Jerzy; Krupa, Tadeusz; Lisiński, Marek; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Trzcieliński, Stefan; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   [...] The topics in the monograph include the problems of theory and practice of production and service management in specific areas. The first area refers to modern methods of industrial engineering, managing production ...
  • Decision making processes : in reliability and operation of continuous running technical objects 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Nowadays the business world can observe increased significance of successful and failure-free equipment operations in various branches of industry. This increase is tightly connected with rapid technology change and has ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie 

   Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Boczkowska, Katarzyna; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek (Media Press, 2007)
   Niniejsza monografia poświęc ona jest problemom osób niepełnosprawnych w organizacji pracy i medycynie. W obecnych czasach osobom niepełnosprawnym bardzo trudno znaleźć satysfakcjonującą ich pracę. Często przyczyna tkwi w ...
  • Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu - projektowanie 

   Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Polak-Sopińska, Aleksandra; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Górska, Ewa (Media-Press, 2008)
  • Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji 

   Lewandowski, Jerzy; Lacewicz-Bartoszewska, Joanna; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
  • Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji 

   Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Bitner-Czapińska, Elżbieta; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  • Ergonomics for the disabled : in work organisation and management : results of researches, evaluations and guidelines 

   Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Górska, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  • Ergonomics for the disabled in work organisation and management : design 

   Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Polak-Sopińska, Aleksandra; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Górska, Ewa (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2008)
  • Introduction to engineering 

   Grądzki, Ryszard; Kowal-Michalska, Katarzyna; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Lately, the technology development takes place at a great rate, which requires from each of us a continuous observation of this process. In order to understand the latest achievements of technology, it is necessary to ...
  • Management information systems 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Management information systems for many years have been an area of interest of scientists, systems designers, organisers as well as institutions and economic entities. This interest results from the fact that neither ...
  • Model symulacyjny przedsiębiorstwa o produkcji małoseryjnej w konwencji dynamiki systemów dla układu zaopatrzenie – produkcja – zbyt 

   Mączewska, Anna; Wiśniewski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Celem opracowania jest zbudowanie modelu przedsiębiorstwa produkcyjnego o produkcji małoseryjnej w ujęciu zaopatrzenia, produkcji i zbytu, przeprowadzanie symulacji z jednoczesną weryfikacją i walidacją powstającego ...
  • Process management in production systems 

   Lewandowski, Jerzy; Jałmużna, Irena; Bendkowski, Józef; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Diversity of product i on systems translates into a high level of complexity in management because it concerns every organizational cell and all actions conducted there. Skillful management of production systems results ...
  • Procesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Wraz z szybkim rozwojem techniki coraz ważniejszym zagadnieniem staje się prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym w ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria ...
  • Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość 

   Lachiewicz, Stefan; Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Tym właśnie problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych oraz ich st.ansom rozwojowym w przyszłości poświęcona jest niniejsza monografia. Składa się ona z trzech części. Część pierwsza pt. ,,Zarządzanie ...
  • Quality in management of processes 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Górska, Ewa; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Process approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to ...
  • Trends and ideas in management 

   Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Banaszak, Zbigniew; Bendkowski, Józef; Chlebus, Edward; Jasiński, Zdzisław; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Pacholski, Leszek; Trzcieliński, Stefan; Santarek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi 

   Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2004)
   Złożoność zagadnień składających się na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa wymaga innego spojrzenia na problemy zarządzania w szybko zmieniających się warunkach otoczenia firmy. Wymaga to bardziej dynamiczne ...
  • Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 

   Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Lisiński, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami gospodarczymi z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i metod usprawniających funkcjonowanie tych jednostek. W ramach nawet obszernego ...
  • Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 2 

   Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Lisiński, Marek (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Tematyka książki obejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami gospodarczymi z uwzględnieniem współczesnych koncepcji i metod usprawniających funkcjonowanie tych jednostek. W ramach nawet obszernego ...
  • Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji 

   Lewandowski, Jerzy; Borowiecki, Ryszard; Krupa, Tadeusz; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   [...] Tematyka monografii obejmuje zagadnienia dotyczące: • efektywności jednostek organizacyjnych w wieku informacji, • uwarunkowań zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, • wpływu zaawansowanych technologii informatycznych ...