Now showing items 1-20 of 32

  • Change management process barriers in the pension system from the stakeholders’ perspective 

   Gumola, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Creating of competitive advantage based on cooperation 

   Adamik, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   A competitive advantage is the core of functioning of an enterprise in competitive market. It becomes a strategic goal of every enterprise functioning in market economy. The ability of its achieving and sustaining in ...
  • Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce 

   Adamik, Anna; Lachiewicz, Stefan; Grądzki, Ryszard; Różański, Jerzy; Suszyński, Cezary; Wilmańska-Sosnowska, Stanisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji systematycznie i często bardzo radykalnie ulega zmianom i przekształceniom. Generuje w ten sposób liczne dylematy i wyzwania dla procesów zarządzania. Mówi się już nie ...
  • Ergonomics as an age management tool in the era of industry 4.0 

   Polak-Sopińska, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Fundamentals of effective business strategies 

   Berliński, Lechosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   "...głównym celem tej pozycji jest próba wyjaśnienia współczesnego pojęcia ,,skutecznej strategii biznesu" i jej sensu oraz możliwości praktycznych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się syntetycznie ...
  • Kierunki i uwarunkowania rozwoju zewnętrznego dużych firm produkcyjnych 

   Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Difin, 2007)
  • Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa 

   Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   [...] Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca pięć rozdziałów opracowania, została przygotowana na podstawie studiów literaturowych i opracowań badawczych. Przedstawiono tutaj rolę organizacji sieciowych ...
  • Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej 

   Depta, Adam; Kierner, Grzegorz; Jarczyński, Jacek; Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Praca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne ...
  • Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych 

   Lachiewicz, Stefan (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007)
   Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, ...
  • Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

   Doniec, Andrzej; Mikołajczyk, Zofia; Lachiewicz, Stefan; Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania 

   Borkowska, Stanisława; Janowska, Zdzisława; Lachiewicz, Stefan; Penc, Józef; Meller, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] W pracy dominuje szerokie rozumienie terminu „pracownik produkcyjny", jako lepiej dostosowane do obecnego czasu niż tradycyjne, wąskie jego ujęcie. Stosownie do przyjętego celu, w książce zawarte zostały cztery ...
  • Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia 

   Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania.; Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management. Department of Management. (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
  • Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi 

   Adamik, Anna; Matejun, Marek; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Glińska-Neweś, Aldona; Kaczmarek, Bogusław; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Organizacje odgrywają we współczesnej gospodarce tak ogromną rolę, że mówi się wręcz, iż żyjemy dziś w „świecie organizacji". Spotykamy je w różnych miejscach, w różnych formach i rozmiarach. Jednocześnie, różne typologie ...
  • Process management in production systems 

   Lewandowski, Jerzy; Jałmużna, Irena; Bendkowski, Józef; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Diversity of product i on systems translates into a high level of complexity in management because it concerns every organizational cell and all actions conducted there. Skillful management of production systems results ...
  • Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość 

   Lachiewicz, Stefan; Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Tym właśnie problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych oraz ich st.ansom rozwojowym w przyszłości poświęcona jest niniejsza monografia. Składa się ona z trzech części. Część pierwsza pt. ,,Zarządzanie ...
  • Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa 

   Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Grabski, Marcin; Czekaj, Janusz (Oficyna Ekonomiczna, 2005)
   [...] Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i typologie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli restrukturyzacji organizacyjnej i ...
  • Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi : praca zbiorowa 

   Matejun, Marek. Red.; Grądzki, Ryszard (1949- ). Red.; Lachiewicz, Stefan; Jóźwik, Krzysztof; Krysiński, Jan; Anuszczyk, Jan; Błaszczyk, Andrzej; Kryłłowicz, Władysław (Wydawnictwo Media Press, 2009)
  • Rozwój zrównoważony : uwarunkowania organizacyjne i techniczne 

   Grądzki, Ryszard; Błaszczyk, Andrzej; Lachiewicz, Stefan; Kryłłowicz, Władysław; Chodkiewicz, Ryszard; Sobczak, Krzysztof; Papierski, Adam; Karczewski, Maciej (Wydawnictwo Media PressLodz University of Technology. Press, 2008)
  • Successes and failures of modern companies in the industry 4.0 

   Pavlov, Pavel; Zashchitina, Elena; Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Summary 

   Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)