Now showing items 1-2 of 2

  • Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze 

   Matejun, Marek; Lachiewicz, Stefan; Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Współczesne organizacje, wśród których znajdują się zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prawa gospodarczego realizują powierzone im zadania w celu osiągnięcia wymiernych efektów. W przypadku instytucji publicznych ...
  • Zarządzanie ryzykiem kadrowym w instytucji publicznej - case study 

   Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Ryzyko występujące we współczesnych organizacjach może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia oraz klasyfikowane w oparciu o różnorodne kryteria]. Towarzyszy ono aktywnościom podejmowanym w instytucjach publicznych, ...