Now showing items 1-2 of 2

    • Oblicza współczesnego zarządzania z perspektywy studentów 

      Bielecki, Maciej; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
      Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w nieprzewidywalnym, turbulentnym otoczeniu stawia przed menedżerami konieczność dysponowania rozległą, wieloobszarową wiedzą. Szeroki wachlarz różnorodnych kompetencji, umiejętności ...
    • Wybrane aspekty logistycznej sprawności produktu jako źródła wartości dodanej - wyniki badań 

      Bielecki, Maciej; Hanczak, Magdalena; Skoczylas, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
      Logistics challenges in the twenty-first century clearly show the need to consider newer and newer conditions, in order to improve the effectiveness and efficiency of the flows of goods and information about them. One of ...