Now showing items 1-5 of 5

  • Fundamentals of effective business strategies 

   Berliński, Lechosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   "...głównym celem tej pozycji jest próba wyjaśnienia współczesnego pojęcia ,,skutecznej strategii biznesu" i jej sensu oraz możliwości praktycznych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się syntetycznie ...
  • Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa : konstrukcja i technologia 

   Berliński, Lechosław; Penc-Pietrzak, Ilona (Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004)
   [...] W związku z powyższym, celem książki jest w dużym stopniu nowe zaprezentowanie koncepcji strategii, konstrukcji jej modeli i technologii jej budowy dla potrzeb zarządzania w kolejnych fazach cyklu jej życia, jakimi ...
  • Modelowanie strategii kadrowych w przedsiębiorstwie 

   Berliński, Lechosław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Corporate strategy is a concrete and effective in business terms concept of functioning of a company in the future in the environment which is constantly changing in an unexpected and turbulent way. It is an art ...
  • Przedsiębiorstwo. T. 2, Zarządzanie w otoczeniu 

   Berliński, Lechosław; Gralak, Henryk; Sitkiewicz, Franciszek (AJG Zakład Pracy Chronionej - Oficyna Wydawnicza, 2004)
   [...] Zagadnienia związane z wzajemnymi relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem stanowią jedno z podstawowych wyzwań przyszłości. Skuteczne zarządzanie w turbulentnym oraz przyszłym otoczeniu ma zatem znaczenie ...
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem : wybrane techniki ekonomiczne 

   Berliński, Lechosław; Gralak, Henryk; Sitkiewicz, Franciszek ("AJG", 2006)