Now showing items 1-2 of 2

  • Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu 

   Adamik, Anna Iwona; Cygler, Joanna (Wydawnictwo Difin, 2012)
   [...] Praca składa się z dziesięciu zwartych, logicmie powiązanych ze sobą rozdziałów, prowadzących czytelnika od podstawowych kwestii wyjaśniających zarówno istotę i uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionu ...
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania 

   Adamik, Anna Iwona; Godziszewski, Bohdan; Iwińska-Knop, Krystyna; Lachiewicz, Stefan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   [...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie ...