Now showing items 80-99 of 159

  • Personnel innovations management in the organization 

   Jędrych, Elżbieta; Miller, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   The personnel functions describe the entirety of matters and activities connected with the functioning of people in the organization. It includes the processes and activities with executive, consulting and regulating ...
  • Podstawowe mechnizmy kryzysu finansowego lat 2007-2008 

   Sitkiewicz, Piotr (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Kryzys finansowy lat 2007-2008 był jednym z największych i najdotkliwszych kryzysów w dziejach. Rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, po czym rozlał się na gospodarki innych państw, by zagrozić w końcu istnieniu ...
  • Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej : doświadczenia Irlandii 

   Maciaszczyk, Aleksandra (Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004)
  • Pomiar redystrybucji w międzynarodowych analizach systemów emerytalnych 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
   Dwie podstawowe kategorie, w świetle których są oceniane współcześnie systemy emerytalne, to adekwatność dochodowa oraz efektywność, w tym stabilność finansowa. Narzędziem służącym realizacji pierwszego celu, na który ...
  • Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

   Doniec, Andrzej (1938- ). Red.; Mikołajczyk, Zofia; Lachiewicz, Stefan; Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania 

   Borkowska, Stanisława; Janowska, Zdzisława; Lachiewicz, Stefan; Penc, Józef; Meller, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] W pracy dominuje szerokie rozumienie terminu „pracownik produkcyjny", jako lepiej dostosowane do obecnego czasu niż tradycyjne, wąskie jego ujęcie. Stosownie do przyjętego celu, w książce zawarte zostały cztery ...
  • Private equity supported by domestic banking sector as a factor backing sector up the Polish economy 

   Luciński, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia 

   Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania; Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management. Department of Management (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
  • Proces decyzyjny i zarządczy w Unii Europejskiej – znaczenie systemu agencyjnego 

   Greta, Marianna; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2016)
   This study has been devoted to the agency system of the European Union and its place and role in the decisional and management process of this integration grouping. The content of this monograph has been divided into six ...
  • Process management in production systems 

   Lewandowski, Jerzy; Jałmużna, Irena; Bendkowski, Józef; Lachiewicz, Stefan; Matuszek, Józef; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Diversity of product i on systems translates into a high level of complexity in management because it concerns every organizational cell and all actions conducted there. Skillful management of production systems results ...
  • Procesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Wraz z szybkim rozwojem techniki coraz ważniejszym zagadnieniem staje się prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym w ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria ...
  • Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość 

   Lachiewicz, Stefan; Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Tym właśnie problemom aktualnej sytuacji przedsiębiorstw tekstylnych oraz ich st.ansom rozwojowym w przyszłości poświęcona jest niniejsza monografia. Składa się ona z trzech części. Część pierwsza pt. ,,Zarządzanie ...
  • Przedsiębiorstwo. T. 2, Zarządzanie w otoczeniu 

   Berliński, Lechosław; Gralak, Henryk; Sitkiewicz, Franciszek (AJG Zakład Pracy Chronionej - Oficyna Wydawnicza, 2004)
   [...] Zagadnienia związane z wzajemnymi relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem stanowią jedno z podstawowych wyzwań przyszłości. Skuteczne zarządzanie w turbulentnym oraz przyszłym otoczeniu ma zatem znaczenie ...
  • Przejęcia : strategie i procedury 

   Howson, Peter; Rankine, Denzil (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008)
   W oddanym do rąk Czytelnika poradniku opisano krok po kroku proces skutecznego przejęcia przedsiębiorstwa. Stanowi on nieocenione narzędzie dla każdej firmy chcącej rozszerzać swoją działalność przez przejmowanie innych ...
  • Przenośne ekrany akustyczne 

   Kazimierska-Grębosz, Marianna; Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
   Hałas występujący w środowisku, nazywany hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym, dotyczy środowiska znajdującego się poza miejscem pracy,na zewnątrz budynków mieszkalnych. Hałas ten oddziałuje na wszystkich obywateli, ...
  • Quality and environmental management - continuous change of paradigms 

   Lewandowski, Jerzy; Wiśniewski, Zbigniew; Scientific Editor of the Division : Lewandowski, Jerzy; Bendkowski, Józef; Block, Chantal; Doniec, Andrzej; Łunarski, Jerzy; Pacholski, Leszek; Poskrobko, Bazyli; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Renoma uczelni wyższej 

   Staniec, Izabela (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   W badaniach dotyczących kompetencji absolwentów, prowadzonych po 2008 roku istotne znaczenie ogrywa renoma ukończonej uczelni wyższej. Także choć mniej istotne znaczenie niż dla pracodawców, ma dla kandydatów na studentów ...
  • Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa 

   Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Grabski, Marcin; Czekaj, Janusz (Oficyna Ekonomiczna, 2005)
   [...] Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i typologie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli restrukturyzacji organizacyjnej i ...
  • Role i umiejętności menedżerskie : sekrety sukcesu i kariery 

   Penc, Józef (Difin, 2005)
   Wyzwania przyszłości i procesy integracji tworzą nowy paradygmat zarządzania, który zmienia zasadniczo status i obowiązki menedżera. Menedżerowie muszą stawać się liderami, którzy wiedzą czego chcą, dlaczego tego chcą i ...
  • Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi : praca zbiorowa 

   Matejun, Marek. Red.; Grądzki, Ryszard (1949- ). Red.; Lachiewicz, Stefan; Jóźwik, Krzysztof; Krysiński, Jan; Anuszczyk, Jan; Błaszczyk, Andrzej; Kryłłowicz, Władysław (Wydawnictwo Media Press, 2009)