Now showing items 52-71 of 159

  • Kierunki i uwarunkowania rozwoju zewnętrznego dużych firm produkcyjnych 

   Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Difin, 2007)
  • Komplementarna czy substytucyjna rola pracowników spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy? 

   Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   In the article author analyzes roles of workers from Ukraine on the Polish market, trying to answer a question: whether in today's job conditions in the era of liberalization and legal possibility to work in Poland we ...
  • Komunikacja jako element kapitału społecznego w organizacji sieciowej 

   Wasiela - Jaroszewicz, Joanna; Marek, Agnieszka (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Due to the fact that the social capital is based on trust, norms, values and interrelations, it becomes a factor which builds and consolidates connections inside an organisation or society. It influences also overall efficiency ...
  • Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa 

   Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   [...] Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca pięć rozdziałów opracowania, została przygotowana na podstawie studiów literaturowych i opracowań badawczych. Przedstawiono tutaj rolę organizacji sieciowych ...
  • Konkurencyjność pracowników spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy 

   Jędrych, Elżbieta; Klimek, Dariusz (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The subject of deliberation is a role of Ukrainian workers on the Polish market, in the aspect competitiveness' s of employing them. The appraisal of competitiveness was done on the basis of research results, carried ...
  • Kształtowanie kultury BHP skutecznym elementem systemu zarządzania 

   Boczkowska, Katarzyna; Niziołek, Konrad (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The paper presents the results of its author's own research carried out in the small and medium size enterprises sector. It presents the analysis of safety evaluation of the organizational culture, in particular it ...
  • Les entreprises françaises face aux discriminations dans l'emploi 

   Bogalska-Martin, Ewa (Université Technique de Lodz Publishing, 2016)
   Książka „Firmy francuskie wobec dyskryminacji w sferze zatrudnienia” podejmuje niezwykle aktualny temat dyskryminacji w sferze zatrudnienia, zjawisko rzadko analizowane w pracach naukowych. Obrana w książce perspektywa ...
  • Logistyczna sprawność produktu – projektowanie wspomagające logistykę 

   Bielecki, Maciej M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   This monograph considers the subject of design for logistics and its outcome in the form of a logistically efficient product. It is a comprehensive study which not only provides an analysis of selected theoretical problems ...
  • The maintenance rationalization 

   Kostrzewa, Agnieszka; Rajkiewicz, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Management information systems 

   Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Management information systems for many years have been an area of interest of scientists, systems designers, organisers as well as institutions and economic entities. This interest results from the fact that neither ...
  • Management of modern banks 

   Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In times of global competition banks, as service organizations, must search a manner not only to reach new clients but also to maintain the existing ones. The specificity of financial services and their elasticity is ...
  • Managing innovations 

   Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   In the modem world, a society based on knowledge and information, aimed at innovations is being created. An organization wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability to undertake and implement ...
  • Marketing B2B w praktyce gospodarczej 

   Olczak, Artur; Urbaniak, Maciej (Difin, 2006)
   [...] Szczególny nacisk został w książce położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku ...
  • Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 

   Otto, Jacek (C.H. Beck, 2004)
   [...] Zmiany zachodzące w otoczeniu marketingowym firm, nasilająca się konkurencja, coraz częściej określana mianem hiperkonkurencji, postępujące nasycenie wielu rynków, coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania ...
  • Marketing w handlu i usługach 

   Otto, Jacek; Olczak, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   [...] Głównym celem książki jest przedstawienie podstaw teoretycznych marketingu w handlu i usługach, uwzględniając przy tym kontekst zagadnień ogólniejszych, uniwersalistycznych, które mogą pomóc lepiej zrozumieć ...
  • Marketing wewnętrzny w firmach ubezpieczeniowych jako element kreowania trwałych relacji firma-klient 

   Makowska, Aleksandra (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   Insurance service is mainly based on client-agent relationship. Its optimal level may be acquired when the attention is focused on the insurance company staff. Therefore the principles of internal marketing, directly derived ...
  • Matematyka w ekonomii 

   Witkowska, Dorota; Staniec, Iwona; Szmit, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   W skrypcie zawarto podstawową dla ekonomisty wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i rachunku macierzowego. Czyni to z niniejszego opracowania przystępne dla ekonomistów kompendium wiedzy z zastosowań tych ...
  • Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych 

   Lachiewicz, Stefan (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007)
   Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, ...
  • Model symulacyjny przedsiębiorstwa o produkcji małoseryjnej w konwencji dynamiki systemów dla układu zaopatrzenie – produkcja – zbyt 

   Mączewska, Anna; Wiśniewski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   Celem opracowania jest zbudowanie modelu przedsiębiorstwa produkcyjnego o produkcji małoseryjnej w ujęciu zaopatrzenia, produkcji i zbytu, przeprowadzanie symulacji z jednoczesną weryfikacją i walidacją powstającego ...
  • Modele transferu technologii 

   Blażlak, Robert; Owczarek, Konstanty (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Innowacyjność przedsiębiorstwa jest związana z jego rozwojem w warunkach złożonego, zmiennego, otoczenia. Obecne uwarunkowania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji działań ...