Wyświetlanie pozycji 1-20 z 41

  • Nonlinear Dynamics of Continuous Elastic Systems 

   Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim A.; Vakakis, Alexander F. (Springer, 2004)
   This monograph is devoted to recent advances in nonlinear dynamics of continuous elastic systems. A major part of the book is dedicated to the analysis of non-homogeneous continua, e.g. plates and shells characterized by ...
  • Dynamika chaotyczna belek, płyt i powłok : metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych 

   Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim Anatolevič (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 2005)
   Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną układów mechanicznych reprezentowanych przez belki, płyty i powłoki. Autorzy opisują ...
  • Matematyczne i numeryczne metody analizy bifurkacji i dynamiki chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami 

   Awrejcewicz, Jan; Pyryev, Jurij; Kudra, Grzegorz; Olejnik, Paweł (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006)
   Książka obejmuje wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych, związanych z analizą dynamiki bifurkacyjnej i chaotycznej układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami. Autorzy przedstawiają ...
  • Drgania mechaniczne. Drgania układów liniowych. 

   Wawrzecki, Janusz; Kaźmierczak, Henryk; Stępniewski, Andrzej A. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
   Drgania jako zjawisko fizyczne znane było człowiekowi od dawna. Wzruszały go dźwięki muzyki instrumentów smyczkowych, irytowało skrzypienie zawiasów drzwi i wzbudzało lęk dranie ziemi. Z czasem człowiek zaczął poznawać ...
  • Technologiczna warstwa wierzchnia w kołach zębatych i mechanizmach krzywkowych 

   Gawroński, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzkalodz University of Technology. Press, 2006)
   [...] W mojej monografii przedstawiłem znane problemy inżynierskie warstwy wierzchniej współpracujących elementów maszyn w nowym rozszerzonym ujęciu. Wprowadziłem również nowe kryteria oceny niezbędne w interpretacji ...
  • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki : dla studentów studiów zaocznych 

   Strzałko, Jarosław; Grabski, Juliusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  • Mechanika ogólna 

   Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006)
   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim - w sposób jasny i przystępny - teoretyczne problemy statyki, ...
  • Mechanika 

   Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa, 2007)
   Książka podejmuje wiele zagadnień mechaniki, od prostych problemów mechaniki ogólnej, tj. statyki, kinematyki i dynamiki, po jej zagadnienia bardziej złożone, m.in. ruch kulisty, teorię uderzenia, układy o zmiennej ...
  • Stateczność dynamiczna kompozytowych konstrukcji płytowych : praca zbiorowa 

   Reymer, Barbara; Awrejcewicz, Jan; Tomski, Lech (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa, 2007)
   W rozdziałach wprowadzających (rozdz. 1 +5) przedstawiono: przegląd literatury przedmiotu, kryteria stosowane w analizie stateczności dynamicznej, podstawowe równania dynamicznej stateczności cienkościennych płyt ...
  • Podstawy wytrzymałości i stateczności płytowych konstrukcji kompozytowych 

   Kołakowski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008)
   Prezentowany skrypt stanowi materiał uzupełniający do podstawowego kursu wytrzymałości materiałów dla inżynierów i studentów studiów magisterskich wydziałów technicznych. Zasadniczym celem jest omówienie głównych, wybranych ...
  • Pompy spełniające specjalne wymagania ruchowe 

   Błaszczyk, Andrzej (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Problem dostosowania pomp do warunków eksploatacyjnych oraz problem ich sprawności ma szczególne znaczenie ze względu na szerokie i ró norodne zastosowanie tego typu maszyn, a w rezultacie du e zaanga owanie energii ...
  • Budowa innowacyjnej strategii producenta dóbr inwestycyjnych 

   Ferenc, Roman; Kunert, Olimpia (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
   Transformation of Polish economy, initiated by property changes, has activated a process of investment goods production, which is especially important for building a new economic reality, based on industrial and ...
  • The competences of command cadre of the airport fire service on the example of safety assurance of Warsaw Okęcie Airport 

   Jesionek, Anna Maria (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   The globalization process in almost all spheres of our life causes a possibility of making equal living standards in all countries of the world. An introduction to globalization was undoubtedly the development of air ...
  • Instruments to support decision competencies of an investment project manager 

   Ferenc, Roman (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
   From among many competencies of a manager, the abilities of team, project and organization management become especially important. However, to make right decisions, one needs to have appropriate tools supporting ...
  • Communication competences of managers in the twenty first century 

   Woźniak, Jerzy, W. (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012)
   Communication competences of a manager in the 21st century have a significant effect on the creation of a competitive advantage of an organization. They compose an immanent part of behaviours of all persons in an ...
  • Structural funds for the increase of competences of employees of enterprise in Poland - the development of staff of entrepreneurs. 

   Szumigaj, Konrad (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012)
   The quality of human capital in enterprises will have more and more influence on the size of the Polish economy. Currently, some branches of industry already lack in qualified employees, including management staff. ...
  • Organization of maintenance management directed on productivity improvement. 

   Bartochowska, Dorota (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012)
   One of the essential factors deciding on enterprises competitiveness is an effective organization of maintenance management process. In contemporary literature on maintenance management you can more often meet the ...
  • The method of machinery and device assessment based on MAZTe-M utilization. 

   Kunert, Olimpia; Malczewski, Grzegorz (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012)
   Interdisciplinary relations of the issues concerning machinery and device utilization have gained significant importance in technical diagnostics in the aspect of their applications. Technical diagnostics as a discipline ...
  • Competences of airport services in maintenance of the movement area 

   Urban, Krzysztof (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012)
   One of the fundamental activities performed at an airport is its maintenance in the condition which enables safe and efficient air operations. The conditions specified in Annex 14 to the Convention on international civil ...
  • The role and importance of managerial competences in the effectiveness of implementation of changes in an industrial enterprise. 

   Bartochowska, Dorota (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2012)
   Effective leadership is a principal condition of the effective process of introducing a change. Change managers in an organization perform an essential part in the effectiveness of initiation of changes, and consequently, ...