Now showing items 1-14 of 14

  • 2D FSI determination of mechanical stresses on aneurismal walls 

   Veshkina, Natalia; Zbiciński, Ireneusz; Stefańczyk, Ludomir (IOS Press, 2014)
   In this study, a fluid-structure interaction analysis based on the application of patient-specific mechanical parameters of the aneurismal walls was carried out to predict the rupture side during an abdominal aortic aneurysm ...
  • Application of LCA to Determine Environmental Impact of Concentrated Photovoltaic Solar Panels—State-of-the-Art 

   Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Pietrzak, Monika; Zbiciński, Ireneusz (2021-05-27)
   Photovoltaic systems represent a leading part of the market in the renewable energies sector. Contemporary technology offers possibilities to improve systems converting sun energy, especially for the efficiency of modules. ...
  • Application of Neural Networks for Estimation of Paper Properties Based on Refined Pulp Properties 

   Ciesielski, Krzysztof; Olejnik, Konrad (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The main objective of the work presented was to determine the possibility of the prediction of paper properties based on refined chemical pulp properties using the neural network approach. Three main parameters related to ...
  • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (Polska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
   The study analyses application possibilities of filtration and thickening models in evaluation of papermaking suspension drainage rate. The authors proposed their own method to estimate the drainage rate on the basis of ...
  • The Impact of Waste Incineration on Human Beings and The Environment 

   Wielgosiński, Grzegorz; Targaszewska, Agata (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Poruszono tematykę związaną z oddziaływaniem spalarni odpadów na zdrowie osób w nich zatrudnionych oraz środowisko naturalne. Celem pracy jest dokonanie szerokiego przeglądu istniejącego piśmiennictwa w tym zakresie. ...
  • A New Device for Characterisation of the Drainage Kinetics of Fibrous Suspensions Under Gravity 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of SciencesPolska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
   Gravity dewatering of fibrous suspension is one of basic technological operations in paper production process. Although there are numerous methods to determine dewatering of such suspensions, none of them can measure ...
  • Plasma Modified Polycarbonate Nonwovens as Filtering Material for Liquid Aerosols 

   Brochocka, Agnieszka; Mian, Ilona; Majchrzycka, Katarzyna; Sielski, Jan; Tyczkowski, Jacek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The filter materials commonly used in filtration processes consist of nonwoven fabrics made by melt blowing. In order to improve filtration properties they are subjected to various modifications. This paper presents the ...
  • Plazma w walce z włókienniczymi ściekami 

   Bilińska, Lucyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Aby przybliżyć cel projektu Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego dotyczy on przemysłu włókienniczego? ...
  • Sorption Equilibrium of Azo Dyes Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 onto a Cheap Plant Sorbent 

   Tomczak, Elwira; Tosik, Paweł (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Azo dye-plant sorbent system was investigated in the paper. Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 azo dyes were sourced from Boruta-Zachem Kolor Sp. z o.o. Mechanically and chemically modified rye straw was used as a ...
  • Szanujmy wodę! 

   Imbierowicz, Mirosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Nie da się przecenić roli wody w życiu człowieka, dlatego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzono, że „prawo do bezpiecznej, czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest prawem niezbędnym, by móc w pełni ...
  • Truskawki lepiej liofilozowane 

   Wawrzyniak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Politechnika Łódzka jest partnerem w projekcie wdrożeniowym „Opracowanie innowacyjnej technologii liofilizacji truskawek w trybie ciągłym, z kontrolą i optymalizacją on-line parametrów jakościowych produktu, opartą ...
  • The use of ammonium sulfate as an inhibitor of dioxin synthesis in iron ore sintering process 

   Łechtańska, Patrycja; Wielgosiński, Grzegorz (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   The main air pollutants in the sintering process of iron ore are polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans (PCDD/Fs) and harmful dust. Ore sintering on sinter strands is one of the first technology ...
  • The Use of Sequential Extraction for Assessing Environmental Risks of Waste Incineration Bottom Ash 

   Wielgosiński, Grzegorz; Wasiak, Dorota; Zawadzka, Alicja (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Thermal treatment of waste is one of the ways of their processing. It is commonly used in most developed countries of the European Union. Major by-products of the combustion processes are slag and bottom ash. In the majority ...
  • Zagospodarowanie odpadów z garbarni 

   Obraniak, Andrzej; Modrzewski, Remigiusz; Ławińska, Katarzyna; Gendaszewska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi opracowali technologię przesiewania i granulacji strużyn ...