Now showing items 5-13 of 13

  • The Impact of Waste Incineration on Human Beings and The Environment 

   Wielgosiński, Grzegorz; Targaszewska, Agata (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Poruszono tematykę związaną z oddziaływaniem spalarni odpadów na zdrowie osób w nich zatrudnionych oraz środowisko naturalne. Celem pracy jest dokonanie szerokiego przeglądu istniejącego piśmiennictwa w tym zakresie. ...
  • A New Device for Characterisation of the Drainage Kinetics of Fibrous Suspensions Under Gravity 

   Przybysz, Piotr; Kuncewicz, Czesław; Rieger, František (The Journal of Committee of Chemical and Process of Polish Academy of SciencesPolska Akademia NaukPolish Academy of Sciences, 2014)
   Gravity dewatering of fibrous suspension is one of basic technological operations in paper production process. Although there are numerous methods to determine dewatering of such suspensions, none of them can measure ...
  • Plasma Modified Polycarbonate Nonwovens as Filtering Material for Liquid Aerosols 

   Brochocka, Agnieszka; Mian, Ilona; Majchrzycka, Katarzyna; Sielski, Jan; Tyczkowski, Jacek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
   The filter materials commonly used in filtration processes consist of nonwoven fabrics made by melt blowing. In order to improve filtration properties they are subjected to various modifications. This paper presents the ...
  • Plazma w walce z włókienniczymi ściekami 

   Bilińska, Lucyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Aby przybliżyć cel projektu Nowoczesna technika oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego dotyczy on przemysłu włókienniczego? ...
  • Sorption Equilibrium of Azo Dyes Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 onto a Cheap Plant Sorbent 

   Tomczak, Elwira; Tosik, Paweł (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Azo dye-plant sorbent system was investigated in the paper. Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 azo dyes were sourced from Boruta-Zachem Kolor Sp. z o.o. Mechanically and chemically modified rye straw was used as a ...
  • Szanujmy wodę! 

   Imbierowicz, Mirosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Nie da się przecenić roli wody w życiu człowieka, dlatego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzono, że „prawo do bezpiecznej, czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest prawem niezbędnym, by móc w pełni ...
  • The use of ammonium sulfate as an inhibitor of dioxin synthesis in iron ore sintering process 

   Łechtańska, Patrycja; Wielgosiński, Grzegorz (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   The main air pollutants in the sintering process of iron ore are polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans (PCDD/Fs) and harmful dust. Ore sintering on sinter strands is one of the first technology ...
  • The Use of Sequential Extraction for Assessing Environmental Risks of Waste Incineration Bottom Ash 

   Wielgosiński, Grzegorz; Wasiak, Dorota; Zawadzka, Alicja (Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE), 2014)
   Thermal treatment of waste is one of the ways of their processing. It is commonly used in most developed countries of the European Union. Major by-products of the combustion processes are slag and bottom ash. In the majority ...
  • Zagospodarowanie odpadów z garbarni 

   Obraniak, Andrzej; Modrzewski, Remigiusz; Ławińska, Katarzyna; Gendaszewska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi opracowali technologię przesiewania i granulacji strużyn ...