Now showing items 1-20 of 26

  • Biomechaniczna przyczyna miażdżycy 

   Kiljański, Tomasz; Wasilewski, Jarosław; Skoczyńska, Anna; Tal-Figiel, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Jest to bardzo dobre, mądre i potrzebne opracowanie, rzucające nowe światło na patogenezę miażdżycy. Problemem współczesnych lekarzy w rozumieniu szeregu zjawisk fizjologicznych i patologicznych jest wiedza ograniczona ...
  • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

   Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
  • Hydrodynamika układu dwufazowego ciecz-gaz w mieszalniku : wykorzystanie metod fotooptycznych 

   Stelmach, Jacek (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2014)
   Tematem monografii jest określenie zakresu stosowalności wybranych metod fotooptycznych w pomiarach dotyczących procesu mieszania cieczy i układu dwufazowego gaz-ciecz przez samozasysające mieszadło tarczowe. Badania dotyczyły ...
  • Instrumenty polityki ekologicznej 

   Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
   [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
  • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

   Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
   [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
  • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

   Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (2007)
   Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
  • Layer of protection analysis for the process industries 

   Markowski, Adam S. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
   Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga ...
  • Mieszanie cieczy wysokolepkich. Podstawy procesowe 

   Kuncewicz, Czesław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   Based on years of industrial experience and laboratory tests, it was found that highly viscous liquids such as molten polymers, pastes, bitumen, varnishes, pulps, dyestuffs, resins, tar etc. are best mixed by close-clearance ...
  • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

   Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
   [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...
  • Praktywa funkcjonowania parków przemysłowych w Polsce 

   Owczarek, Maciej; Reichel, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   To begin with, the aims, rules and legal issues of creating industrial parks were explained. Then thirty six (state for November 2008) operating Polish eco-industrial parks were characterised. Briefly, the following basie ...
  • Produkcja energii z odpadów 

   Łysek, Magdalena; Ślęzak, Radosław (Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia : Polska Akademia Nauk. Oddział, cop., 2012)
  • Projektowanie suszarek do suszenia parą przegrzaną 

   Pakowski, Zdzisław (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Praca ta powstała w wyniku rozpoczetych przeze mnie w 2000 r. badan nad suszeniem para przegrzana zainicjowanych przez współprace z firma ITM Poland z Radomia. W wyniku tej inspiracji oraz owocnej współpracy zrealizowano ...
  • Stechiometria i kinetyka bioprocesów 

   Krzystek, Liliana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Omawiane zagadnienia podzieliłam na dwie główne części: stechiometrię i kinetykę bioprocesów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień ogólnych, związanych ze strategią modelowania bioprocesów oraz przedstawieniem roli ...
  • Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu 

   Siwarska-Bizukojć, Ewa; Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   An eco-industrial park, shortly an eco-park, is the special and organised form of the industrial ecosystem. Business activities of its members are directed towards more efficient utilisation of raw materials and energy ...
  • Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych. 

   Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
   Filamentous fungi, called moulds, and actinobacteria are the microorganisms widely used by mankind for their unique and rich metabolism, which supplies the variety of useful chemical substances being their metabolites. In ...
  • Wpływ zmian prawa odpadowego na system gospodarki odpadami 

   Kozłowska, Barbara (Wydawnictwo "FUTURA" ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, 2006)
  • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

   Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005)
   [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
  • Występowanie i właściwości ozonu 

   Zarzycki, Roman; Perkowski, Jan; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk, 2005)
   [...] Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem poświęconym ozonowi, omawiającym jego występowanie i właściwości. Jej autorami jest wielu polskich i dwójka zagranicznych ...
  • Zastosowanie ozonu 

   Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
   Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...