Now showing items 1-1 of 1

    • Modelowanie zjawisk fizycznych w krawędziowych laserach azotkowych oraz ich matrycach 

      Kuc, Maciej; Sarzała, Robert P. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
      W niniejszej pracy podjęto próbę kompleksowej analizy działania azotkowych laserów krawędziowych zaprojektowanych na emisję światła o długości fali ok. 400 nm oraz jednowymiarowych matryc takich laserów, skupiając uwagę ...