Now showing items 41-52 of 52

  • Comparison of Selected Algorithms Solving Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup 

   Michalik, Maciej; Ochelska-Mierzejewska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The Vehicle Routing Problem is a widely known combinatorial optimization problem. A particular variant of this problem is Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup (VRPSDP). In this paper, two ...
  • Objects’ colors impact on scene image perception in immersive virtual environments 

   Andrzejczak, Jarosław; Lenarczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Objects’ color perception, including these in virtual space, plays significant role in looking for information, rating content and navigating. Prepared research environment consist of five individual experiments focused on ...
  • Gamification in Accounting Education- Evidence From Logistic Course Experience 

   Fajczak-Kowalska, Anita; Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The study’s main goal is to indicate the possibility of using gamification in teaching the basics of accounting at a university. The authors implement the gamification model among logistics students at one of the ...
  • Hand gestures as a method of interaction in virtual reality HOPA games 

   Lamus, Monika; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The main objective of the study was to implement the intuitive gesture set for movement and interaction in a virtual HOPA game. A review and analysis of existing solutions using the Leap Motion device to track gestures ...
  • Educational infrastructures for IT teaching 

   Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The basic problem of teaching information technologies is a proper infrastructure for classes and courses. This especially applies to remote and e-learning, when a student does not have access to “physical” laboratories. ...
  • BBO in solving complex optimization problems– bullwhip effect reduction in logistics networks 

   Dziomdziora, Adam; Ignaciuk, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This chapter addresses Biogeography-Based Optimization (BBO) implementation for counteracting the bullwhip effect in logistic systems influenced by uncertain demand. The considered class of systems comprises two types ...
  • Case-Based Reasoning for Pattern Recognition using Granular Information Generated by Active Hypercontours 

   Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This paper presents a novel extension of the case-based reasoning (CBR) technique. In the proposed method, a case is defined using the concept of multidimensional information granule created by the active hypercontour. The ...
  • The camera as a way of telling stories with images in 360 animations using VR technology 

   Białek, Maciej; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   VR technologies have found their place into the film industry, potentially revolutionizing standards of cinematography. Aim of this work was to investigate and compare the perception of space depending on the type of ...
  • Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym 

   Rogowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Publikacja "[...] ma na celu opracowanie uniwersalnych modeli pola fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym uwzględniających dowolne parametry materiału oraz niejednorodności dla ...
  • System ekspertowy do oceny czytelności tekstu ekranowego 

   Bednarski, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W monografii opracowano zasady, które będą pomocne przy tworzeniu systemu pomiaru czytelności tekstu ekranowego i wspomaganiu doboru jego parametrów. Wszystkie sformułowane zasady zostały zweryfikowane pod warunkiem ich ...
  • Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów 

   Stokfiszewski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   W monografii przedstawiono szybkie zunifikowane algorytmy wyznaczania jedno i dwuwymiarowych dyskretnych przekształceń liniowych oraz ich neuronowe realizacje. Podstawowymi wyróżnikami tych algorytmów wśród innych metod ...
  • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych. 

   Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...