Now showing items 1-20 of 70

  • AI-driven Ecodriving and ETA Solutions for Truck Transport 

   Lipiński, Piotr; Morawski, Michał; Napieralski, Piotr; Nowok, Paweł; Zawiślak, Bartosz; Hojdys, Leszek; Lazar, Marcin; Lazarek, Przemysław; Zając, Norbert; Pizoń, Sylwester; Jakubiec, Rafał; Sienkiewicz, Jacek; Gołąbek, Sebastian; Kabocik, Mateusz; Fedrizzi, Szymon; Kuliga, Michał; Frączkiewicz, Mateusz; Malarz, Mirosław; Puchalski, Jarosław; Danysz, Ewa; Grajcarek, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  • Algebra liniowa z elementami geometrii analitycznej 

   Jędrzejewski, Jacek M.; Poreda, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Na rynku podręczników znajduje się wiele tekstów dotyczących algebry liniowej i geometrii, jednak z uwagi na nowe standardy odnoszące się do algebry liniowej na kierunkach Informatyka i fizyka warto dostosować treści i ...
  • Analiza I. Materiał do wykładu 

   Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   W prezentowanym czytelnikowi tekście staram się przedstawić w możliwie spójny i prosty sposób podejście zdecydowanie teoretyczne, choć istotną część kursu stanowią rozważania i oszacowania dotyczące praktycznej (czyli ...
  • Analiza przewozów ładunków według gałęzi transportu w latach 1995-2018 

   Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  • BBO in solving complex optimization problems– bullwhip effect reduction in logistics networks 

   Dziomdziora, Adam; Ignaciuk, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This chapter addresses Biogeography-Based Optimization (BBO) implementation for counteracting the bullwhip effect in logistic systems influenced by uncertain demand. The considered class of systems comprises two types ...
  • Bezpieczne systemy wbudowane. Zastosowania 

   Lichy, Krzysztof; Lorenc, Kamil (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   System wbudowany to dedykowany system komputerowy złożony z odpowiednio dobranych komponentów programowych i sprzętowych. Jego przeznaczeniem jest wykonywanie określonej aplikacji programowej. Ze względu na wszechobecne ...
  • Building Energy Use Intensity Prediction with Artificial Neural Networks 

   Stokfiszewski, Kamil; Sztoch, Przemysław; Sztoch, Ryszard; Wosiak, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
   In this paper the authors propose the construction and examine the performance of the artificial neural network for energy use intensity prediction for residential buildings. The network’s type is the standard ...
  • The camera as a way of telling stories with images in 360 animations using VR technology 

   Białek, Maciej; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   VR technologies have found their place into the film industry, potentially revolutionizing standards of cinematography. Aim of this work was to investigate and compare the perception of space depending on the type of ...
  • Case-Based Reasoning for Pattern Recognition using Granular Information Generated by Active Hypercontours 

   Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This paper presents a novel extension of the case-based reasoning (CBR) technique. In the proposed method, a case is defined using the concept of multidimensional information granule created by the active hypercontour. The ...
  • Comparison of Selected Algorithms Solving Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup 

   Michalik, Maciej; Ochelska-Mierzejewska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The Vehicle Routing Problem is a widely known combinatorial optimization problem. A particular variant of this problem is Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup (VRPSDP). In this paper, two ...
  • Computer Game Innovation 

   Wojciechowski, Adam; Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   The "Computer Game Innovations" series is an international forum designed to enable the exchange of knowledge and expertise in the field of video game development. Comprising both academic research and industrial needs, ...
  • Dynamic Mutation Control in Continuous Genetic Algorithms 

   Wieczorek, Łukasz; Ignaciuk, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
   In this paper the adaptability of the mutation operation in continuous genetic algorithms (CGAs) is taken into consideration from an analytical perspective. For this purpose, based on the notation that has previously ...
  • Educational infrastructures for IT teaching 

   Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The basic problem of teaching information technologies is a proper infrastructure for classes and courses. This especially applies to remote and e-learning, when a student does not have access to “physical” laboratories. ...
  • Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych 

   Zakrzewska, Danuta (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012)
   [...] Celem monografii jest prezentacja zagadnień dotyczących zastosowania algorytmów eksploracji danych do modelowania użytkowników na potrzeby edukacyjnych systemów internetowych. W rozważanej dziedzinie eksploracja ...
  • Energy Dissipation Anomalies in Buildings 

   Morawski, Michał; Tomczyk, Arkadiusz; Idaczyk, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  • Gamification in Accounting Education- Evidence From Logistic Course Experience 

   Fajczak-Kowalska, Anita; Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The study’s main goal is to indicate the possibility of using gamification in teaching the basics of accounting at a university. The authors implement the gamification model among logistics students at one of the ...
  • Global invertibility theorems and their applications - a variational approach 

   Galewski, Marek; Koniorczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
   This book is concerned with deriving abstract tools which are applicable in solving integro-differential equations posed in a Banach space setting. Our approach relies on deriving conditions which guarantee that ...
  • Hand gestures as a method of interaction in virtual reality HOPA games 

   Lamus, Monika; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   The main objective of the study was to implement the intuitive gesture set for movement and interaction in a virtual HOPA game. A review and analysis of existing solutions using the Leap Motion device to track gestures ...
  • Improvement of Attention Mechanism Explainability in Prediction of Chemical Molecules’ Properties 

   Durys, Bartosz; Tomczyk, Arkadiusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
   In this paper, the analysis of selected graph neural network operators is presented. The classic Graph Convolutional Network (GCN) was compared with methods containing trainable attention coefficients: Graph Attention ...
  • Increasing Skin Lesions Classification Rates using Convolutional Neural Networks with Invariant Dataset Augmentation and the Three-Point Checklist of Dermoscopy 

   Milczarski, Piotr; Borowski, Norbert; Beczkowski, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
   In the paper, we show how to tackle the problem of lack of the rotation invariance in CNN networks using the authors’ Invariant Dataset Augmentation (IDA) method. The IDA method allows to increase the classification rates ...