Now showing items 1-20 of 134

  • 15 lat katedry - osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Katedry Informatyki Stosowanej 

   Sankowski, Dominik; Nowakowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł przedstawia dorobek w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Prezentuje poszczególne zespoły badawcze i prace naukowe realizowane przez ...
  • 15 lat Katedry Informatyki Stosowanej 

   Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  • 20.edycja ISEF 

   Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnet ...
  • A simulation of the influence of a track circuit on sequence time of underground trains 

   Gocek, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In this paper general principles of ATP system operation used on underground lines are described. Next the results of simulations, which show the influence of track circuit distribution on sequence time and commercial speed ...
  • Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm. 

   Rakowski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Poryzała, Paweł (Lodz University of Technology. Press - Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
   We present kinematic structure of measurement arm along with its construction restrainsoriginating from using only accelerometers for determining relative positions of links. Method of calculating position of arm's end in ...
  • Algorytm przekształcania schematów blokowych w programie AutoCAD 

   Wasiak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Jako przykład komputerowego wspomagania projektowania w zakresie szeroko rozumianej automatyki przedstawiono algorytm aplikacji wspomagającej przekształcanie schematów blokowych w środowisku programu AutoCAD. W omawianym ...
  • Algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego 

   Frączyk, Andrzej; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   W artykule przedstawiono algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie sześcioma ruchomymi wzbudnikami. W ramach weryfikacji praktycznej opracowanego ...
  • Algorytm rekonstrukcji mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się walca ze strumienia video kamery telewizyjnej 

   Jaworski, Tomasz; Kucharski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule przedstawiono algorytm opracowany w celu rekonstrukcji pełnej mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się stalowego walca nagrzewanego indukcyjne. Źródłem danych dla algorytmu jest strumień wideo ...
  • Algorytmy dwustawnej regulacji temperatury powierzchni walca stalowego z zastosowaniem ruchomych wzbudników 

   Frączyk, Andrzej; Kucharski, Jacek; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   W artykule przedstawiono metodę realizacji i wyniki regulacji dwustawnej temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami. Szczególny nacisk położono na zapewnienie ...
  • Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej. 

   Frączyk, Andrzej; Kucharski, Jacek; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy ...
  • Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne. 

   Wawszczak, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700oC. Analizę przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu pompy ...
  • Analiza właściwości cienkich warstw TiO2 do aplikacji w elastycznych przyrządach fotowoltaicznych i optoelektronicznych. 

   Sibiński, Maciej; Znajdek, Katarzyna; Tadaszak, Katarzyna; Posadowski, Witold; Sawczak, Mirosław (Wydawnictwo Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki, Warszawa, 2014)
   Artykuł jest opisem analizy nowej metody nakładania cienkich warstw dwutlenku tytanu pod kątem jej aplikacji w ogniwach słonecznych z uwzględnieniem elastycznych struktur fotowoltaicznych. Uzyskane warstwy zostały poddane ...
  • Analysis and design of capillary pumps for applications in electronic components systems 

   Wajman, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   A prototype cooling system with a CPL device has been developed to study its capabilities and control methods. An important part of the project is the system of pump control. The cooling system actively reacts to changes ...
  • Analysis of the traction drive work with permanent magnet synchronous motor 

   Wawrzyniak, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The work aims at a discussion of policies and strategies for control and review of the current uses of permanent magnet motor drives for traction in Polish and foreign constructions. As part of this work was a laboratory ...
  • Analysis of thermo kinetic processes in laser bonding, conducting great electric current density 

   Tomczyk, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In the paper the thermal phenomena in laser material treatment have been presented. An impact of the main factors, which accompany creation of laser welded connection and can have an effect on the temperature distribution ...
  • Aplikacja dla potrzeb kompleksowego przetwarzania tomograficznych danych pomiarowych - TomoKIS Studio 

   Banasiak, Robert; Jaworski, Tomasz; Wajman, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają opracowane narzędzie do kompleksowego przetwarzania i wizualizacji dwu- i trówymiarowych tomograficznych danych pomiarowych. Aplikacja o nazwie TomoKIS Studio powstała w Katerze Informatyki ...
  • Application of mixed algorithms of optimization in designing of big power low voltage induction motors 

   Łacheciński, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The thesis deals with a problem of designing low voltage high power induction motors. Hybrid optimization algorithms are used. Selected global and deterministic optimization algorithms with modifications are applied. These ...
  • Application of swarm intelligence algorithms in control problems 

   Kacerka, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   An application of swarm intelligence algorithms to control problems which may be described as an optimisation task is analysed in the paper. A multi-purpose implementation of PSO algorithm allowing for optimisation requiring ...
  • Architektura gridu bazodanowego oparta o podejście peer-to-peer 

   Kuliberda, Kamil; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają zaimplementowane i zweryfikowane poprzez w pełni funkcjonalny prototyp, podejście do realizacji obiektowego gridu bazodanowego przy wykorzystaniu wirtualnej sieci peer-to-peer omawiając ...
  • Assessment of hydrocephalus in children based on digital image processing and analysis 

   Fabijańska, Anna; Węgliński, Tomasz; Zakrzewski, Krzysztof; Nowosławska, Emilia (2014)
   Hydrocephalus is a pathological condition of the central nervous system which often affects neonates and young children. It manifests itself as an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid within the ventricular system ...