Now showing items 1-5 of 5

  • Bezinwazyjne monitorowanie i diagnozowanie przemysłowych procesów transportu pneumatycznego 

   Chaniecki, Zbigniew; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Betiuk, Jakub; Matusiak, Bartosz; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Transport pneumatyczny materiałów sypkich jest często stosowany w przemyśle. Stąd istotnym zagadnieniem jest optymalizacja transportu, nie tylko gotowego produktu, ale również materiałów wewnątrz zakładu produkcyjnego. ...
  • Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Niedostatkiewicz, Maciej; Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying ...
  • Monitoring of solids behaviour during gravitional flow in rectangular silo 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Banasiak, Robert; Betiuk, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   This paper is focused on the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) to gravitational flow of bulk solid in rectangular silo investigation. In order to measure the materials distribution inside a vessel, a ...
  • Pomiar zjawisk dynamicznych występujących podczas opróźniania silosów przy zastosowaniu tomografii ECT 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik; Niedostatkiewicz, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule przedstawiono zastosowania elektrycznej tomografii pojemnościowej do monitorowania zjawisk dynamicznych zachodzących podczas procesu rozładowywania silosu. Badania doświadczalne przeprowadzono w cylindrycznym ...
  • Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents results of concentration measurements in non-cohesive sand during free flow in rectangular and cylindrical silos using different non-invasive methods like thermography, X-ray photography, X-ray tomography ...