Now showing items 1-4 of 4

  • Architektura gridu bazodanowego oparta o podejście peer-to-peer 

   Kuliberda, Kamil; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule autorzy przedstawiają zaimplementowane i zweryfikowane poprzez w pełni funkcjonalny prototyp, podejście do realizacji obiektowego gridu bazodanowego przy wykorzystaniu wirtualnej sieci peer-to-peer omawiając ...
  • Koncepcja przezroczystego indeksowania dla rozproszonej obiektowej bazy danych opartej na architekturze stosowej SBA 

   Kowalski, Tomasz Marek; Adamus, Radosław; Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł zawiera opis zaprojektowanego przez autorów w pełni przezroczystego systemu indeksowania dla obiektowej bazy danych opartej na stosowej architekturze (SBA, Stack-Based Architecture). Bazując na solidnym fundamencie ...
  • Projekt ODRA - założenia i rezultaty 

   Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Kuliberda, Kamil; Wiślicki, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Celem projektu ODRA (Object Database for Rapid Application development) jest opracowanie obiektowo zorientowanego systemu zarządzania obiektową bazą danych. System ten ma udostępniać zestaw narzędzi powalających na budowanie ...
  • Przezroczysta integracja zasobów relacyjnych do obiektowego wirtualnego repozytorium 

   Wiślicki, Jacek; Adamus, Radosław; Kowalski, Tomasz Marek; Kuliberda, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Prezentowana w artykule idea polega na wirtualnej integracji rozproszonych heterogenicznych zasobów bazodanowych w scentralizowaną, jednorodną, spójną i pozbawioną fragmentacji oraz nadmiarowości całość tworzącą wirtualne ...