Now showing items 1-20 of 134

  • MVC Model, Struts Framework and File upload Issues in Web Applications Based on J2EE Platform 

   Wojciechowski, Jarosław; Sakowicz, Bartosz; Dura, K.; Napieralski, Andrzej (2004)
   This paper describes the web application based on the J2EE platform indicating the MVC model, Struts framework and file upload issues. The development of internet technology and the will to standardize the mechanisms used ...
  • Hybrydowa metoda projektowania przekładników prądowych klasy TPZ 

   Leśniewska-Komęza, Elżbieta; Jałmużny, Wiesław; Adamczewska, Danuta; Borowska-Banaś, Iwonna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Autorzy artykułu od lat zajmują się zagadnieniami związanymi z projektowaniem przekładników prądowych klasy TP. Wynikiem ich prac stał się autorski program "Projektowanie przekładników prądowych do stanów przejściowych" ...
  • Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions 

   Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The article presents four original algorithms of the reference set condensation to control the compromise between the speed and the quality of classification based on the obtained condensed reference set. The results ...
  • Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents results of concentration measurements in non-cohesive sand during free flow in rectangular and cylindrical silos using different non-invasive methods like thermography, X-ray photography, X-ray tomography ...
  • Analysis and design of capillary pumps for applications in electronic components systems 

   Wajman, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   A prototype cooling system with a CPL device has been developed to study its capabilities and control methods. An important part of the project is the system of pump control. The cooling system actively reacts to changes ...
  • Monitoring of solids behaviour during gravitional flow in rectangular silo 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Banasiak, Robert; Betiuk, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   This paper is focused on the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) to gravitational flow of bulk solid in rectangular silo investigation. In order to measure the materials distribution inside a vessel, a ...
  • Symulacja numeryczna pomieszczeń ogrzewanych eletrycznie 

   Januszkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Przedstawiono opracowany program komputerowy umożliwiający symulację pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie. Program pozwala śledzić zmiany temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym i mocy grzejnej, spowodowane zmieniającą się ...
  • Congestion control in connection-oriented data transmission networks 

   Ignaciuk, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In this paper formal, control-theoretic methods are applied to design an efficient congestion control algorithm for modern connection-oriented data transmission networks. The design is based on the principles of discrete-time ...
  • Ocena porównawcza właściwości metrologicznych modelu cyfrowego i fizycznego dwurdzeniowego przekładnika napięciowego 

   Jałmużny, Wiesław; Adamczewska, Danuta; Borowska-Banaś, Iwonna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Autorzy artykułu są twórcami cyfrowego modelu symulacyjnego przekładnika napięciowego opisanego w [1]. Weryfikacja tego modelu w wykonaniu jednordzeniowym potwierdziła słuszność założeń przyjętego modelu symulacyjnego. ...
  • Design of a new sensor to improve accuracy of ECT images 

   Liu, Z.; Babout, Laurent; Banasiak, Robert; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Electrical capacitance tomography (ECT) has been successfully applied in many industrial fields. However, the resolution of ECT still needs to be improved so that it can be used in a wider scope. As a first attempt to ...
  • Transparent indexing in distributed object-oriented databases 

   Kowalski, Tomasz Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   This paper deals with the development of robust transparent indexing architecture for distributed object-oriented database. The solution comprises management facilities, an automatic index updating mechanism and an index ...
  • The mathematical models of compensated electronic current and voltage transducers 

   Piwowarczyk, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Electronic current and voltage transducers with magnetic flux compensation in magnetic core have been described in the paper. The models of electronic transducers have been taken into consideration to explain reasons for ...
  • Profesor Bronisław Sochor - twórca łódzkiej szkoły naukowej elektrochemii 

   Januszkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents the biography of prof. Bronisław Sochor as well as his scientific and organizational activities in Technical University of Lodz. In the article his work for setting up the Electrical Department is discussed.
  • Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method 

   Grudzień, Krzysztof; Chaniecki, Zbigniew; Niedostatkiewicz, Maciej; Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying ...
  • Wykorzystanie deterministycznej techniki optymalizacji do określenia parametrów materiałówych indukcyjnie nagrzewanych wsadów 

   Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wyznaczenie charakterystyk materiałowych wsadu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnienia można poszukiwać również w metodzie ...
  • A simulation of the influence of a track circuit on sequence time of underground trains 

   Gocek, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   In this paper general principles of ATP system operation used on underground lines are described. Next the results of simulations, which show the influence of track circuit distribution on sequence time and commercial speed ...
  • Application of swarm intelligence algorithms in control problems 

   Kacerka, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   An application of swarm intelligence algorithms to control problems which may be described as an optimisation task is analysed in the paper. A multi-purpose implementation of PSO algorithm allowing for optimisation requiring ...
  • Model świetlówki kompaktowej w środowisku PSPICE 

   Brodecki, Dariusz; Kasprzak, Andrzej; Orlikowski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji WE 244/2009 dotyczącego wymagań ekoprojektowych dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego spowodowało wzrost zainteresowania energooszczędnymi źródłami światła. "Wszystkie żarówki, ...
  • Power station grounding grid design using field methods 

   Markiewicz, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents the methodology of designing grounding grids by means of a field model. The model has been created and implemented in ANSYS. The results have been compared with those obtained by analytical calculations ...
  • Estymacja współczynnika konwencji dla wsadu walcowego nagrzewanego indukcyjnie 

   Teodorczyk, Tomasz; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy przedstawiono metodę pozwalającą oszacować wartość współczynnika konwekcji dla nagrzewanego indukcyjnie wsadu walcowego. Podano zależność współczynnika konwekcji od temperatury powierzchni zewnętrznej nagrzewanego wsadu.