Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPaliński, Michał
dc.contributor.authorKryłłowicz, Władysław
dc.date.accessioned2017-09-08T10:00:15Z
dc.date.available2017-09-08T10:00:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0137-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1718
dc.description.abstractW artykule opisano podstawy technologii produkcji sody w aspekcie sprężania gazu sodowego. Omówiono typowe instalacje do sprężania „suchego” i „mokrego” oraz ważniejsze problemy eksploatacyjne obu typów stosowanych maszyn sprężających. Przedstawiono przykład modernizacji sprężarki gazu sodowego.pl_PL
dc.description.abstractThe article describes the basics of soda production in terms of gas compression solution. Discusses typical installations for compression "dry" and "wet" and major operational problems of both types of machines used in compression. An example of the modernization of gas compressor solution.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowychpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.en_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 144, str. 31-40pl_PL
dc.subjectgaz sodowypl_PL
dc.subjectsprężarkipl_PL
dc.subjectmodernizacjapl_PL
dc.subjectsodium gasen_EN
dc.subjectcompressorsen_EN
dc.subjectmodernizationen_EN
dc.titleZagadnienia eksploatacji oraz modernizacji sprężarek gazu sodowego.pl_PL
dc.title.alternativeMaintenance and Modernization of Sodium Gas Compressors.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord