Now showing items 1-20 of 131

  • 10 lat Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych : kadra, dydaktyka, nauka : 1996-2006 

   Napieralski, Andrzej; Napieralska, Małgorzata; Jabłoński, Grzegorz; Mączkowska, Iwona; Podsiadły, Piotr J. (DMCS, 2006)
  • 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej 

   Szmit, Maciej; Gusta, Marek; Tomaszewski, Mariusz (Wydawnictwo Helion, 2005)
  • Accelerometer enhancement for mobile positioning application 

   Ciążyński, Karol; Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   In recent years, a majority of mobile devices are equipped with a number of sensors such as accelerometers, gyroscopes, GPS receivers, microphones and cameras. What is more all such devices use embedded Bluetooth and ...
  • Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Applications 

   Sankowski, Dominik; Romanowski, Andrzej; Sikora, Jan; Wiatr, Kazimierz; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   It is an exciting time to be a computer scientist. The multitude of new data sources, sensing methods and the abundance of processing power create new opportunities of which we would never have thought before. This ...
  • Analiza i implementacja metod sztucznej inteligencji przy niepełnej informacji medycznej na przykładzie oceny ryzyka chorób kardiologicznych 

   Marciniak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Monografia przedstawia badania związane z opracowaniem i porównaniem efektywnych algorytmów metod sztucznej inteligencji dla nowatorskiego, mikroprocesorowego systemu monitorującego parametry życiowe pacjenta i wspomagającego ...
  • Application of adaptive and fuzzy techniques in control of permanent magnet motors 

   Kabziński, Jacek (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007)
   The scope of the paper is to demonstrate that fuzzy models together with adaptive control techniques are useful methods in control permanent magnet motor's currents, speed and position. It is dso pointed out that fuzzy ...
  • Application of multitouch technology for educational purposes in primary school 

   Busiakiewicz, Mateusz; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   [...] This chapter presents application of multitouch educational game for introduction basic science terms and information for early elementary school students. The project is a multitouch educational game, aimed at the ...
  • Application of multitouch technology for educational purposes in primary school 

   Busiakiewicz, Mateusz; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   [...] This chapter presents application of multitouch educational game for introduction basic science terms and information for early elementary school students. The project is a multitouch educational game, aimed at the ...
  • Automatyka : podstawy teorii 

   Dębowski, Andrzej (Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2012)
   [...] Niniejsza książka jest poświęcona podstawowym wiadomościom z automatyki i wprowadza czytelników zainteresowanych sterowaniem układów dynamicznych w zagadnienia związane z analizą i syntezą takich systemów. Wiedza ...
  • Automatyzacja prowadzenia pociągu 

   Bergiel, Katarzyna; Karbowiak, Henryk (EMI-PRESS, 2005)
   Problematyka zawarta w niniejszej monografii, zgodnie z jej tytułem, dotyczy zagadnień automatycznego prowadzenia pociągu, przez co autorzy rozumieją urządzenia i systemy kontrolujące, usprawniające pracę lub zastępujące ...
  • Automatyzacja w elektrowniach parowych 

   Strzelczyk, Franciszek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Autoregressive Label-Conditioned Autoencoder for Controllable Image-To-Video Generation 

   Kubicki, Kacper; Ślot, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
   Generating videos from a single image with user-controlled attributes is a complex challenge in the field of computer vision, despite the significant advancements recently made in the field. This paper presents a ...
  • Background subtraction algorithm for moving object detection 

   Saoud, Ayoub; Mosorov, Volodymyr; Grudzień, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Background subtraction technic is a very important part of computer vision applications for successful segmentation of objects from video sequences. In this paper, a segmentation method for moving object using automated ...
  • Basics of Microelectronics - design entry, simulation and layout 

   Romiński, Adrian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of Technology. Press - Department of Microelctronics and Computer Science, 2011)
  • Bezpieczeństwo ruchu w transporcie 

   Karbowiak, Henryk; Barański, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie" ma na celu wskazanie na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury, ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. Przedstawiono ...
  • Carbon Footprint Reduction of a Petrochemical Process Supported by ML and Digital Twin modelling 

   Kulikowski, Sławomir; Romanowski, Andrzej; Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
   This article aims to present a concept of an Artificial Intelligence application in the form of pre-trained Machine Learning modules to reduce the carbon footprint of a chemical recycling process. Chemical recycling of ...
  • A Case Study based exam at Computer Science at Lodz University of Technology 

   Sękalski, Przemysław; Pietrzak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This paper describes the process of introducing changes in diploma examination system in the Computer Science discipline at Lodz University of Technology, Poland. The main aim of this paper is to share the experience with ...
  • Computer aided evaluation of selected examination tasks in mathematics using generalized hough transform 

   Stoliński, Sebastian; Bieniecki, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   In this chapter an image processing algorithm for automatic evaluation of scanned examination sheets is described. The discussed image contains selected geometric figures drawn by hand on a printed coordinate system. ...
  • Computer aided evaluation of selected examination tasks in mathematics using generalized Hough transform 

   Stoliński, Sebastian; Bieniecki, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   In this chapter an image processing algorithm for automatic evaluation of scanned examination sheets is described. The discussed image contains selected geometric figures drawn by hand on a printed coordinate system. ...
  • Computerised systems for high temperature measurement of surface tension 

   Sankowski, Dominik; Bąkała, Marcin; Wojciechowski, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The surface tension is one of the parameters that describes the thermodynamics of an interfacial reactions and the structure of newly created joint. The parameter of surface tension is playing an important role in many ...