Now showing items 89-108 of 114

  • Tackling the computer overuse as a cause of chronic musculoskeletal disorders with the concept of a tangible personal persuasive avatar 

   Kosiński, Tomasz; Grzelak, Piotr; Kucharski, Przemysław; Romanowski, Andrzej; Chaniecki, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   [...] The presented work, introducing a prototype of interactive avatars persuasive system into employees' natural workplaces, provided an opportunity of insight into human behavior at work and the possible problems to ...
  • Tackling the computer overuse cause of chronic musculoskeletal problems with the concept of a tangible personal persuasive avatar 

   Kosiński, Tomasz; Grzelak, Piotr; Romanowski, Andrzej; Chaniecki, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   [...] The presented work, introducing a prototype of interactive avatars persuasive system into employees' natural workplaces, provided an opportunity of insight into human behavior at work and the possible problems to ...
  • Technika Mikroprocesorowa 

   Mroczek, Henryk (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Technika mikroprocesorowa jest dziedziną, która nadal intensywnie się rozwija - dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Celem autora jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia programowania mikroprocesorów ...
  • Turbiny parowe 

   Strzelczyk, Franciszek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Turbogeneratory i układy elektryczne w elektrowniach parowych 

   Strzelczyk, Franciszek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni parowych 

   Pawlik, Maciej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Variable-, fractional-order digital filter - application 

   Duch, Piotr; Bąkała, Marcin; Sankowski, Dominik; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   [...] This chapter is organised as follows. First, in Section 2 fundamental definition of the VFOBD is given. Next the VFO-DF fundamental structure is proposed. In Section 3 two equivalent descriptions of the VFO-DF a ...
  • Variable-, fractional-order digital filter - application 

   Duch, Piotr; Bąkała, Marcin; Sankowski, Dominik; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   [...] This chapter is organised as follows. First, in Section 2 fundamental definition of the VFOBD is given. Next the VFO-DF fundamental structure is proposed. In Section 3 two equivalent descriptions of the VFO-DF a ...
  • Variable-, fractional-order digital filter theoretical background 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   In this chapter variable-, fractional-order digital filters are considered. Two equivalent filter description methods are presented. Also the filter response to any discrete-time signal is given due to both introduced ...
  • Variable-, fractional-order digital filter theoretical background 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   Digital filtering is a subject of scientific investigations [1-3], [7,9], [11-13] from over than 50 years. Many proposed algorithms for digital filtering has already been recognized as a classic solutions. Here one can ...
  • Variable-, fractional-order simple model of the robot arm 

   Bąkała, Marcin; Duch, Piotr; Sankowski, Dominik; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   It is well known that to synthesise a satisfactory control algorithm of a dynamical system a ,,good" mathematical model should be evaluated [5]. Also there is a trade off between the model accuracy and its complexity. ...
  • Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi 

   Witczak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
   This book is primarily devoted to discussing the physical basis of generation of vibration and acoustic noise of electromagnetic origin in the brushless electrical machines excited by permanent magnets. These machines, due ...
  • Wizualizacja AutoCAD 2011 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  • Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL 

   Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  • Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka 

   Szmit, Maciej (A.N.D.-Adam Domagała, 2004)
   Wśród osób zajmujących się nauczaniem programowania funkcjonują dwa poglądy na nauczanie podstaw programowania. Według jednego z nich znajomość zjęzykami programowania należy rozpoczynać od wizualnego tworzenia aplikacji w ...
  • Wstęp 

   Pawlik, Maciej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Wybrane zagadnienia biometrii 

   Ślot, Krzysztof (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008)
   Monograficzne ujęcie wybranych problemów biometrii - nauki zajmującej się ustalaniem lub potwierdzaniem tożsamości osób na podstawie ich wyglądu, cech fizycznych i sposobu zachowania. Podano podstawy automatycznego ...
  • Wybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego dla robotyków 

   Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Książka przeznaczona jest dla czytelników zajmujących się robotyką, gdzie do opisu matematycznego zagadnień wykorzystuje się między innymi aparat matematyczny algebry liniowej. Ma on jednak swoją specyfikę. Stanowią ją ...
  • Wybrane zagadnienia współczesnej termowizji w podczerwieni 

   Więcek, Bogusław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   "...Niniejsza praca w wielkim skrócie przedstawia najważniejsze problemy współczesnej termografii w poczerwieni. Rozpoczyna się od praw fizyki, jakie są stosowane w termowizji. Przedstawiono problem emisyjności materiałów ...
  • Wykorzystanie sprzężenia bezpośredniego w nieliniowym układzie regulacji prędkości nadawania danych w sieci ATM 

   Bartoszewicz, Andrzej; Uryszek, Andrzej (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
   W rozdziale zaproponowano nieliniowy algorytm regulacji szybkości nadawania danych w pojedynczym połączeniu sieci ATM pracującej w trybie ABR. Zaproponowany algorytm wykorzystuje nieliniowy regulator dwupołożeniowy, predyktor ...