Now showing items 3-22 of 114

  • Accelerometer enhancement for mobile positioning application 

   Ciążyński, Karol; Sierszeń, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   In recent years, a majority of mobile devices are equipped with a number of sensors such as accelerometers, gyroscopes, GPS receivers, microphones and cameras. What is more all such devices use embedded Bluetooth and ...
  • Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Applications 

   Sankowski, Dominik; Romanowski, Andrzej; Sikora, Jan; Wiatr, Kazimierz; Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   It is an exciting time to be a computer scientist. The multitude of new data sources, sensing methods and the abundance of processing power create new opportunities of which we would never have thought before. This ...
  • Application of adaptive and fuzzy techniques in control of permanent magnet motors 

   Kabziński, Jacek (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007)
   The scope of the paper is to demonstrate that fuzzy models together with adaptive control techniques are useful methods in control permanent magnet motor's currents, speed and position. It is dso pointed out that fuzzy ...
  • Application of multitouch technology for educational purposes in primary school 

   Busiakiewicz, Mateusz; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   [...] This chapter presents application of multitouch educational game for introduction basic science terms and information for early elementary school students. The project is a multitouch educational game, aimed at the ...
  • Application of multitouch technology for educational purposes in primary school 

   Busiakiewicz, Mateusz; Romanowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   [...] This chapter presents application of multitouch educational game for introduction basic science terms and information for early elementary school students. The project is a multitouch educational game, aimed at the ...
  • Automatyka : podstawy teorii 

   Dębowski, Andrzej (Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2012)
   [...] Niniejsza książka jest poświęcona podstawowym wiadomościom z automatyki i wprowadza czytelników zainteresowanych sterowaniem układów dynamicznych w zagadnienia związane z analizą i syntezą takich systemów. Wiedza ...
  • Automatyzacja prowadzenia pociągu 

   Bergiel, Katarzyna; Karbowiak, Henryk (EMI-PRESS, 2005)
   Problematyka zawarta w niniejszej monografii, zgodnie z jej tytułem, dotyczy zagadnień automatycznego prowadzenia pociągu, przez co autorzy rozumieją urządzenia i systemy kontrolujące, usprawniające pracę lub zastępujące ...
  • Automatyzacja w elektrowniach parowych 

   Strzelczyk, Franciszek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Background subtraction algorithm for moving object detection 

   Saoud, Ayoub; Mosorov, Volodymyr; Grudzień, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Background subtraction technic is a very important part of computer vision applications for successful segmentation of objects from video sequences. In this paper, a segmentation method for moving object using automated ...
  • Basics of Microelectronics - design entry, simulation and layout 

   Romiński, Adrian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of Technology. Press - Department of Microelctronics and Computer Science, 2011)
  • Bezpieczeństwo ruchu w transporcie 

   Karbowiak, Henryk; Barański, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie" ma na celu wskazanie na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury, ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. Przedstawiono ...
  • A Case Study based exam at Computer Science at Lodz University of Technology 

   Sękalski, Przemysław; Pietrzak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   This paper describes the process of introducing changes in diploma examination system in the Computer Science discipline at Lodz University of Technology, Poland. The main aim of this paper is to share the experience with ...
  • Computer aided evaluation of selected examination tasks in mathematics using generalized hough transform 

   Stoliński, Sebastian; Bieniecki, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   In this chapter an image processing algorithm for automatic evaluation of scanned examination sheets is described. The discussed image contains selected geometric figures drawn by hand on a printed coordinate system. ...
  • Computer aided evaluation of selected examination tasks in mathematics using generalized Hough transform 

   Stoliński, Sebastian; Bieniecki, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2015)
   In this chapter an image processing algorithm for automatic evaluation of scanned examination sheets is described. The discussed image contains selected geometric figures drawn by hand on a printed coordinate system. ...
  • Computerised systems for high temperature measurement of surface tension 

   Sankowski, Dominik; Bąkała, Marcin; Wojciechowski, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The surface tension is one of the parameters that describes the thermodynamics of an interfacial reactions and the structure of newly created joint. The parameter of surface tension is playing an important role in many ...
  • Development of Electricity Markets 

   Anders, George; Belmans, Ronnie; D'haeseleer, William; Kasprzyk, Stefania; Meade, Richard; Meeus, Leonardo; Mielczarski, Władysław; Oikonomou, Vlasis; Patel, Martin; Purchała, Konrad; Szablewski, Andrzej; Wesołowski, Ireneusz (Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział w Łodzi, 2005)
   [...] The book contributors present the various aspects of the electricity market development including the stranded costs, investment and security of supply commitment and dispatch operating procedures, congestion ...
  • Elektrodynamika aparatów elektrycznych 

   Tarczyński, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Technical electrodynamics is concemed with the interaction between magnetic and electric fields on electrical devices, and with the analysis of electrodynamic forces in particular. This monograph presents the electrodynamics of ...
  • Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych : ćwiczenia laboratoryjne 

   Gołębiowski, Jacek; Rybak, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
   W skrypcie podano opis 14 ćwiczeń laboratoryjnych związanych tematycznie z programem zajęć z elektrotechniki i elektroniki w pojazdach samochodowych prowadzonych dla studentów studium dziennego oraz zaocznego specjalności ...
  • Elektrownie jądrowe 

   Pawlik, Maciej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)
  • Elektrownie wodne 

   Strzelczyk, Franciszek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009)