Now showing items 1-1 of 1

    • Wczesna chrześcijańska architektura sakralna w Starej Dongoli 

      Drab, Monika (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
      Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki przykładowych założeń z najwcześniejszej chrześcijańskiej architektury sakralnej w Starej Dongoli w Sudanie. Badania na tym obszarze są prowadzone już przez ponad 50 lat ...