Now showing items 1-3 of 3

  • Co łączy przemysł gier komputerowych z branżą architektoniczną – czyli nowe technologie prezentacji projektów 

   Kulik, Zuzanna; Niedźwiedzki, Jakub; Wujek, Adrianna (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   W poniższym artykule autorzy starają się udowodnić, że branża architektoniczna coraz intensywniej przenika się z branżą gier komputerowych, zyskując coraz to ciekawsze formy prezentacji. Wraz z rozwojem sprzętu komputerowego ...
  • Doświadczanie architektury a wyjazdy studialne 

   Kurek, Jan (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Tematem artykułu jest rola indywidualnych studiów poznawczych w kształceniu i samokszałceniu architektonicznym, bowiem poprzestanie jedynie na teorii nie wystarcza. Dla istoty rzeczy ważny jest również bezpośredni kontakt ...
  • Ulica Włókiennicza – manifest przemian centrum Łodzi 

   Sowała, Adriana; Mejer, Julia (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Celem artykułu jest omówienie koncepcji przestrzennych zmian w tkance miasta i przedstawienie skutecznych sposobów na ich realizację dzięki zaangażowaniu różnych środowisk wpływających na kształt Łodzi. Przedmiotem rozważań ...