Now showing items 41-51 of 51

  • Urban Laboratory – Laboratorium miejskie 

   Ostrowska, Małgorzata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Tematyką artykułu są międzynarodowe warsztaty Urban Laboratory – Laboratorium miejskie. Miały one na celu naukę metody prototypowania, stworzenie projektów rozwiązujących problemy przestrzeni publicznej, przygotowanie ...
  • Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018 

   Strzelczyk, Magdalena; Lis, Piotr (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Artykuł opowiada o wyprawie studentów drugiego roku architektury z Politechniki Łódzkiej na praktyki z inwentaryzacji architektonicznej na Ukrainie Zachodniej. W tekście zostają przedstawione główne cele naszej wyprawy, ...
  • Tragiczne losy modernistycznych hoteli w Chorwacji. Hotel Marjan w Splicie, hotel Belvedere w Dubrowniku, hotele w kurorcie Kupari 

   Kruczek, Daria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Wiele hoteli w Chorwacji zostało zniszczonych w trakcie wojny domowej, wciąż są ruiną. Marjan miał mocny wpływ na urbanistykę oraz turystykę w Splicie. Belvedere był luksusowy. Resort Kupari zbudowano jako kompleks wojskowy ...
  • Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza 

   Rabiega, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   W ostatnich kilkunastu latach kwestia rewitalizacji stała się priorytetowa dla wielu polskich miast, w jednych wiążąc się z poważnymi działaniami i sukcesami, w innych z wieloletnią dyskusją. Do tej drugiej grupy należy ...
  • Ulica Włókiennicza – manifest przemian centrum Łodzi 

   Sowała, Adriana; Mejer, Julia (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Celem artykułu jest omówienie koncepcji przestrzennych zmian w tkance miasta i przedstawienie skutecznych sposobów na ich realizację dzięki zaangażowaniu różnych środowisk wpływających na kształt Łodzi. Przedmiotem rozważań ...
  • Na historycznym szlaku parków łódzkich 

   Kroc, Tomasz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Artykuł poświęcony jest historii wybranych parków miejskich powstałych w Łodzi w latach 1815-1950. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie mało znanych współcześnie informacji dotyczących otaczających nas ...
  • Doświadczanie architektury a wyjazdy studialne 

   Kurek, Jan (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Tematem artykułu jest rola indywidualnych studiów poznawczych w kształceniu i samokszałceniu architektonicznym, bowiem poprzestanie jedynie na teorii nie wystarcza. Dla istoty rzeczy ważny jest również bezpośredni kontakt ...
  • Wizyta u Mistrza – Mies van der Rohe, Farnsworth House, Plano, Illinois, USA. Maj 2018 

   Gawłowski, Piotr (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Prezentowany artykuł jest zapisem wrażeń i refleksji architektonicznych z niedawnej wizyty za oceanem. Wśród licznych miejsc i obiektów na terenie USA, zajmujących ważne miejsce w historii architektury współczesnej, dzieło ...
  • Od „Mafii Kwiatowej” do „Łowców Detali” – popularyzacja dziedzictwa architektonicznego na przykładzie inicjatywy „Łódzki detal” 

   Nowakowska, Maria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   W artykule przedstawiono wybór narzędzi z zakresu animacji kultury i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego, stosowanych w ramach inicjatywy „Łódzki detal”. Omówiono motywy i okoliczności ich zastosowania oraz ...
  • Rola projektanta we współczesnym świecie 

   Grabowski, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie młodemu pokoleniu przyszłych architektów trudności wykonywanego przez nich zawodu. Na prostym przykładzie przebudowy obiektu dworca w Sieradzu, pokazane zostaną bardzo ważne ...
  • Wczesna chrześcijańska architektura sakralna w Starej Dongoli 

   Drab, Monika (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki przykładowych założeń z najwcześniejszej chrześcijańskiej architektury sakralnej w Starej Dongoli w Sudanie. Badania na tym obszarze są prowadzone już przez ponad 50 lat ...