Now showing items 31-50 of 59

  • Polarization of organic aromatic molecule in anionic and cationic state 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   The modification of electron states and the change in the geometry of the structure of molecule during hopping transport of charge carriers depends on the symmetry of the molecule. During electric transport the ...
  • Przyjaźń polsko-ukraińska – współpraca Łódź-Winnica 2.0 

   Ostrowska, Małgorzata; Strzałka, Marta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Tematem artykułu jest opis współpracy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (IAiU) z Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (VNTU), której wynikiem był wyjazd polskich studentów do Winnicy i ...
  • Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018 

   Strzelczyk, Magdalena; Lis, Piotr (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Artykuł opowiada o wyprawie studentów drugiego roku architektury z Politechniki Łódzkiej na praktyki z inwentaryzacji architektonicznej na Ukrainie Zachodniej. W tekście zostają przedstawione główne cele naszej wyprawy, ...
  • Rola projektanta we współczesnym świecie 

   Grabowski, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie młodemu pokoleniu przyszłych architektów trudności wykonywanego przez nich zawodu. Na prostym przykładzie przebudowy obiektu dworca w Sieradzu, pokazane zostaną bardzo ważne ...
  • Scientific Bulletin. Physics No. 1219, vol. 38 (2017) 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
  • Scientific Bulletin. Physics No. 1224, vol. 39 (2018) 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018)
  • Scientific Bulletin. Physics No. 1227, vol. 40 (2019) 

   Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  • Sensitivity of tetracene layer as an effect of entanglement 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
   Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed for studies of variability of interactions between molecules of ethanol and tetracene. Entanglement of quantum states is seen during calculations in ...
  • Sortownia śmieci – zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania 

   Pierzchałka, Klaudia; Ćwikliński, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Sortowanie odpadów jest w dzisiejszych czasach bardzo istotną i żywo dyskutowaną kwestią, dlatego warto analizować ten problem, choćby z uwagi na cel, jakim jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zasad ...
  • Subwavelength high contrast gratings as optical sensing elements 

   Marciniak, Magdalena; Gębski, Marcin; Dems, Maciej; Czyszanowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
   Subwavelength high contrast gratings (HCG) can be used as high reflective mirrors and can be used as mirrors of vertical-cavity surface-emitting lasers. HCG mirrors can be designed in such a way that they are extremely ...
  • Successes and failures of modern companies in the industry 4.0 

   Pavlov, Pavel; Zashchitina, Elena; Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Summary 

   Lachiewicz, Stefan; Flaszewska, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL. 

   Misztal, Anna; Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Podstawowym celem prezentowanych tu analiz jest omówienie wybranych systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach. Początkowe rozważania wskazują na wybrane problemy związane z ...
  • Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych przedsiębiorstw 

   Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Pierwsza część opracowania zawiera omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych ze strategiami logistycznymi. W drugiej, zasadniczej części pracy opisano sposoby wykorzystania systemów informatycznych przy ...
  • Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania. 

   Fajczak-Kowalska, Anita (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
   Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie ...
  • The impact of transformational leadership and taking charge by superiors on employee commitment in health care units 

   Głód, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  • Tragiczne losy modernistycznych hoteli w Chorwacji. Hotel Marjan w Splicie, hotel Belvedere w Dubrowniku, hotele w kurorcie Kupari 

   Kruczek, Daria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Wiele hoteli w Chorwacji zostało zniszczonych w trakcie wojny domowej, wciąż są ruiną. Marjan miał mocny wpływ na urbanistykę oraz turystykę w Splicie. Belvedere był luksusowy. Resort Kupari zbudowano jako kompleks wojskowy ...
  • Ulica Włókiennicza – manifest przemian centrum Łodzi 

   Sowała, Adriana; Mejer, Julia (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Celem artykułu jest omówienie koncepcji przestrzennych zmian w tkance miasta i przedstawienie skutecznych sposobów na ich realizację dzięki zaangażowaniu różnych środowisk wpływających na kształt Łodzi. Przedmiotem rozważań ...
  • Urban Laboratory – Laboratorium miejskie 

   Ostrowska, Małgorzata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
   Tematyką artykułu są międzynarodowe warsztaty Urban Laboratory – Laboratorium miejskie. Miały one na celu naukę metody prototypowania, stworzenie projektów rozwiązujących problemy przestrzeni publicznej, przygotowanie ...
  • Verification of one-dimensional models describing anisotropy of step growth 

   Izdebski, Marek; Ledzion, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
   Models that allow to obtain directional dependencies of normal velocity of a straight step on the (001) face of Kossel crystal and its edge free energy are reviewed. The dependencies were considered in a wide range of ...