Now showing items 1-6 of 6

  • Efektywna reprezentacja dokumentów XML 

   Grabowski, Szymon; Swacha, Jakub; Skibiński, Przemysław (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006)
   Artykuł omawia metody efektywnej reprezentacji dokumentów XML. Przedstawiono w nim opracowaną przez autorów transformację przekształcającą dokument XML do skróconej postaci, która następnie może być poddana dalszej ...
  • LED-wpływ na jakość widzenia i zagrożenia z nimi związane. 

   Świerczyńska, Milena; Kosmalski, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   W dzisiejszych czasach oświetlenie w naszych domach, ulicach, biurach oraz galeriach handlowych stopniowo przekształcało się z konwencjonalnych żarówek do żarówek energooszczędnych, świetlówek, a obecnie rynek oświetleniowy ...
  • Mikroprocesorowy układ sterowania magnetoelektrycznym napędem zaworów rozrządu silnika spalinowego 

   Dębowski, Andrzej; Kolasa, Tomasz; Kowalski, Marcin; Kossowski, Zbigniew; Zbierski, Krzysztof (Instytut Automatyki Politechniki ŁódzkiejInstitute of Automatic Control, Lodz University of Technology, 2005)
   W referacie omówiono sposób sterowania liniowym napędem magnetoelektrycznym wykorzystanym jako napęd zaworów w tłokowym silniku spalinowym. Zasada działania tego napędu opiera się na wykorzystaniu wzajemnego oddziaływania pola ...
  • O sterowaniu typu "Adaptive backstepping" dla silników z zagłębionymi magnesami trwałymi 

   Kabziński, Jacek; Marzjan, Krzysztof (Instytut Automatyki Politechniki ŁódzkiejInstitute of Automatic Control, Lodz University of Technology, 2005)
   W pracy przedstawiono procedurę projektowania regulatora metodą „adaptive backstepping" dla silnika z magnesami trwałymi umieszczonymi we wnętrzu wirnika. Zaproponowano uproszczoną wersję układu i w drodze eksperymentów ...
  • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

   Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
  • Zastosowanie metody inteligencji roju do doboru nastaw regulatorów w napędzie 

   Kacerka, Jacek (Instytut Automatyki Politechniki ŁódzkiejInstitute of Automatic Control, Lodz University of Technology, 2005)
   W artykule przedstawiono podstawowe założenia optymalizacji z wykorzystaniem inteligencji roju (PSO - Particle Swarm Optimization) oraz zastosowanie tej metody do identyfikacji parametrów silnika prądu stałego oraz ...