Now showing items 1-18 of 18

  • Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych 

   Solecka, M.; Ledakowicz, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Zintegrowane procesy utleniania biologiczno - chemicznego zastosowano do oczyszczania ścieków włókienniczych, zawierających obok zanieczyszczeń nie ulegających biodegradacji także związki podatne na rozkład biochemiczny. ...
  • Badania degradacji wybranych wyrobów z włókien celulozowych w bioreaktorach 

   Krzystek, L.; Sójka-Ledakowicz, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   W opracowaniu przedstawiono wyniki badań biologicznej degradacji tkanin z włókien celulozowych (bawełnianych i lnianych) wspólnie z organiczną frakcją stałych odpadów z gospodarstw domowych lub odpadami owocowo-warzywnymi ...
  • Biokorozja materiałów stosowanych w aparaturze biotechnologicznej 

   Jamroz, T.; Sencio, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   W pracy przedstawiono wyniki badań odporności materiałów polimerowych stosowanych jako zabezpieczenia aparatury biotechnologicznej. Do badań wybrane zostały powłoki produkowane w Polsce. Były to; -chemoutwardzalne polimery ...
  • Analiza obrazu mikroskopowego w badaniach biodegradacji PE modyfikowanych skrobią 

   Kuberski, S.; Zarzycki, R.; Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Piątkiewicz, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Folie polietylenowe modyfikowane skrobią w ilości 10% i 20% poddane zostały biodegradacji przy użyciu wyselekcjonowanych aktywnych amylolitycznie szczepów z grupy bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych. Kontrolę ...
  • Biodegradacja kompozytów polimerowych modyfikowanych skrobią przez drobnoustroje termofilne 

   Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Janda, K.; Kuberski, S.; Goździecki, T. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Przedmiotem badań były szczepy termofilne grzyba Humicola lanuginosa i bakterii rodzaju Bacillus, wyizolowane ze środowisk naturalnych. Mikroflora ta czynnie uczestniczy w biodegradacji folii PE modyfikowanej skrobią. ...
  • Biodeterioracja szkła optycznego 

   Sitarz, M.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Deterioracja biologiczna szkła jest powodowana przez mikroorganizmy, które kolonizują na ich powierzchni. Biodeterioracja szkła może być rozpatrywana jako efekt tworzącego się biofilmu. W poniższej pracy badano korozję ...
  • Wpływ degradacji radiacyjnej PVC na podatność na korozję biologiczną 

   Terkiewicz, P.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Folie czystego poli(chlorku winylu) po procesie przyspieszonego starzenia (strumień elektronów o określonym natężeniu) zostały poddane korozji biologicznej przy użyciu wyselekcjonowanych mikroorganizmów (grzyby strzępkowe, ...
  • Morfologia grzybów strzępkowych opornych na działanie nowego preparatu grzybobójczego 

   Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Kuberski, S.; Brycki, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Minimalne stężenie N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy (ADPA) hamujące wzrost pleśni wynosi 0,03% dla szczepu Aspergillus niger i 0,05% dla Aspergillus flavus. Dawki te powodują zahamowanie procesu kiełkowania konidiów, ...
  • Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów zasiedlających powierzchnię PVC w środowisku gleby kompostowej 

   Terkiewicz, Patrycja; Żakowska, Zofia; Kuberski, Sławomir (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Celem pracy było wykazanie czy czysty poli(chlorek winylu) poddany wstępnemu działaniu strumienia elektronów jest podatny na biodeteriorację w glebie kompostowej. Materiałem badawczym był czysty poli( chlorek winylu) ...
  • Wykorzystanie ozonu jako środka dezynfekującego 

   Skalska, K.; Ledakowicz, S.; Sencio, B.; Perkowski, J. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Ozon jest znany już od około 200 lat, a obszar możliwych zastosowań tego gazu stale się rozszerza. Już podczas I Wojny Światowej stosowano ozon do dezynfekcji. Dzięki wysokiemu potencjałowi oksydacyjno - redukcyjnemu ...
  • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

   Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
  • Bezpieczeństwo w nanotechnologii. 

   Strąk, Szymon (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Świat nanocząstek na dobre rozbudził fantazje ludzi w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Potencjał wykorzystywania niezwykłych i nieosiągalnych przedtem właściwości nanomateriałów jest olbrzymi, a proces włączania ich do ...
  • Proces pozyskiwania i oczyszczania produktów pszczelich. 

   Pędziwiatr, Paulina; Zawadzki, Dawid (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Ul to archetyp najsprawniej i najdłużej działającej fabryki, która od milionów lat nieprzerwanie dostarcza cennych i użytecznych produktów. Ze względu na różnorodność wytwarzanych dóbr, każdy wytwór pracy pszczelej ...
  • Bezpieczeństwo pracy podczas procesu odlewania metoda odśrodkową. 

   Pluta, Sebastian (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Odlewanie w formach wirujących, zwane też odśrodkowym, polega na kształtowaniu odlewów z metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Technologia ta była stosowana już w starożytności o ...
  • Rola inżynierii chemicznej i procesowej w agrotechnice. 

   Błaszczyk, Marcin; Zakrzewska, Maria (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina, która odgrywa niebagatelną rolę w rolnictwie. Nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, solaryzacja czy termizacja gleby, to tylko kilka z wielu osiągnięć, jakich w ...
  • Toksyny oraz substancje toksyczne obecne w budynkach mieszkalnych - działanie, źródła oraz zapobieganie. 

   Bedka, Agnieszka; Rosiński, Michał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   XXI wiek pełen jest informacji o zagrożeniach, na które narażeni są ludzie – smog, gluten, globalne ocieplenie, żywność nafaszerowana lekami, konflikty pomiędzy państwami czy terroryzm. Mimo to, bardzo rzadko poruszany ...
  • Ekstrakcja związków bioaktywnych z ziaren ryżu wspomagana ultradźwiękami. 

   Sołtysiak, Kinga (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Olej ryżowy jest używany na szeroką skalę w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym oraz spożywczym. Ze względu na bogatą zawartość takich związków, jak tokoferol, tokotrienol i oryzanol uznawany jest jako naturalne źródło ...
  • VII Seminarium Studenckie. Bezpieczeństwo w inżynierii procesowej 

   Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.; Lodz University of Technology. Faculty of Process and Environmental Engineering. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)