Now showing items 1-20 of 36

  • Antykorozyjne warstwy nanokrystalicznego diamentu na implantach medycznych 

   Bąkowicz, K.; Grabarczyk, J.; Niedzielski, P.; Mitura, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2000)
  • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

   Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
  • Mikroskopia fluorescencyjna (MF) i elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w badaniu biofilmu bakteryjnego 

   Jakubowski, Witold; Klimek, Leszek; Szymański, Witold; Walkowiak, Bogdan (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W ciągu ostatnich lat niezwykle dynamicznie rozwijają się nauki łączące zagadnienia medyczne i inżynierskie. Jednym z efektów obserwowanego postępu jest coraz szerszy zakres wykorzystania biomateriałów wspomagających ...
  • Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych 

   Szymanowski, Hieronim; Kaczmarek, Mariusz; Gazicki-Lipman, Maciej; Klimek, Leszek; Szumigaj, Joanna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano ...
  • Fundusze strukturalne UE dla zrównoważonego rozwoju w regionie łódzkim 

   Jóźwik, Krzysztof ([Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej][Lodz University of Technology. Press], 2010)
  • Metrologia w technikach wytwarzania. Część 3 

   Kruszyński, Bogdan; Jóźwik, Krzysztof; Dobosz, Marek; Gawlik, Józef; Grzesik, Wit; Jakubiec, Władysław; Jóźwik, Krzysztof; Kruszyński, Bogdan; Łukianowicz, Czesław; Marciniak, Tadeusz; Olczyk, Aleksander; Pałko, Tadeusz; Pawlus, Paweł; Płaska, Stanisław; Ratajczyk, Eugeniusz; Skoczylas, Leszek; Sładek, Jerzy; Staniek, Roman; Wieczorowski, Michał; Wójcik, Ryszard; Żebrowska-Łucyk, Sabina (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2014)
  • Metrologia w technikach wytwarzania. Część 2 

   Kruszyński, Bogdan; Jóźwik, Krzysztof; Dobosz, Marek; Gawlik, Józef; Grzesik, Wit; Jakubiec, Władysław; Jóźwik, Krzysztof; Kruszyński, Bogdan; Łukianowicz, Czesław; Marciniak, Tadeusz; Olczyk, Aleksander; Pałko, Tadeusz; Pawlus, Paweł; Płaska, Stanisław; Ratajczyk, Eugeniusz; Skoczylas, Leszek; Sładek, Jerzy; Staniek, Roman; Wieczorowski, Michał; Wójcik, Ryszard; Żebrowska-Łucyk, Sabina (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2014)
  • Metrologia w technikach wytwarzania. Część 1 

   Kruszyński, Bogdan; Jóźwik, Krzysztof; Dobosz, Marek; Gawlik, Józef; Grzesik, Wit; Jakubiec, Władysław; Jóźwik, Krzysztof; Kruszyński, Bogdan; Łukianowicz, Czesław; Marciniak, Tadeusz; Olczyk, Aleksander; Pałko, Tadeusz; Pawlus, Paweł; Płaska, Stanisław; Ratajczyk, Eugeniusz; Skoczylas, Leszek; Sładek, Jerzy; Staniek, Roman; Wieczorowski, Michał; Wójcik, Ryszard; Żebrowska-Łucyk, Sabina (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2014)
  • Determination of global damping and stiffness coefficients of journal foil bearing 

   Łagodziński, Jakub; Tkacz, Eliza; Kozanecki, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   For the few last years, in modern low-power generation systems, a demand for oilfree compressors has appeared. The development of reliable bearing technology for this relatively high-speed small turbomachinery could be ...
  • Influence of a relatively high frequency structure vibrations on the dynamics of real stick-slip motion 

   Olejnik, Paweł; Górniak vel Górski, Adrian; Cebulak, Maciej; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   The work concerns the research on the impact of structure vibrations on the dynamics of frictional contact of bodies moving in relation to each other and remaining in frictional contact, causing a stick-slip motion. A ...
  • Dynamics of Energy Harvesting Mechanical System in the Vicinity of 1:1 Resonance 

   Puzyrov, Volodymyr; Awrejcewicz, Jan; Losyeva, Nataliya (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Energy harvesting provides a useful way to power electronic devices without using batteries or electrical wiring. Energy harvesting can be defined as the conversion of environmental energy, such as mechanical, thermal, ...
  • Estimation the Domain of Attraction for a System of Two Coupled Oscillators with Weak Damping 

   Awrejcewicz, Jan; Puzyrov, Volodymyr; Losyeva, Nataliya; Savchenko, Nina; Nikolaieva, Oksana (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   When solving a wide class of problems of nonlinear dynamics, the stability property of a given system regime is a prerequisite for design. An important role is played by the concept of the domain of attraction (DoA) of ...
  • Dynamic analysis of functionally graded sandwich shells resting on elastic foundations 

   Tetyana, Shmatko; Lidiya, Kurpa; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Free vibrations of sandwich shallow shells resting on elastic foundations are investigated. It is assumed that shell consists of three layers of the different thickness. Different schemes of arrangement of layers are ...
  • Anisotropic friction sliding rule influence on the mechanical systems dynamics 

   Wijata, Adam; Stańczyk, Bartosz; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Anisotropic friction can produce friction force which is not collinear with a sliding direction. How much friction deviates from a sliding direction is described with a so-called sliding potential or equivalently a sliding ...
  • Higher order asymptotic homogenization for dynamical problems 

   Awrejcewicz, J.; Andrianov, I.I.; Diskovsky, A.A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   In general, asymptotic homogenization methods are based on the hypothesis of perfect scale separation. In practice, this is not always the case. The problem arises of improving the solution in such a way that it becomes ...
  • Modelling and Analysing of a Spring Pendulum Motion in the Presence of Energy Harvesting Devices 

   Abohamer, M. K.; Awrejcewicz, J.; Starosta, R.; Amer, T.S.; Bek, M.A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Energy harvesting will become more and more essential mechanical vibration applications of many devices. The vibrations can be converted by appropriate devices into electrical energy, which can be used as a power supply ...
  • Vibration of the system with nonlinear springs connected in series 

   Awrejcewicz, Jan; Starosta, Roman; Sypniewska-Kamińska, Grażyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   Solution of the problem and qualitative analysis of the forced vibration of the spring pendulum containing nonlinear springs connected in series is made in the paper. The method of multiple scales in time domain (MMS) ...
  • Influence of fractional order parameter on the dynamics of different vibrating systems 

   Zafar, Azhar Ali; Awrejcewicz, Jan (Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics.Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2021)
   In this work, we will investigate the fractional differential equations associated to different vibration phenomena. More specifically, we will discuss Bagley-Torvik equation, composite fractional relaxation differential ...
  • Energy flow control in a system of coupled pendulums using magnetic field 

   Pilipchuk, Valery; Polczyński, Krystian; Bednarek, Maksymilian; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   In the presented work, we proposed a methodology of controlling the resonance energy exchange in mechanical systems by creating appropriate electromagnetic fields around the system’s structural subcomponents. It has been ...
  • Parametric Vibrations of a System of Oscillators Connected with Periodically Variable Stiffness 

   Kudra, Grzegorz; Witkowski, Krzysztof; Seth, Soumyajit; Polczyński, Krystian; Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki.Lodz University of Technology PressLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics., 2021)
   The work is a part of a larger project concerning investigations of different configurations of connected oscillators with direct and parametric forcing sources. Among others, we present preliminary numerical studies of ...