Now showing items 1-20 of 33

  • Przepisy fotograficzne 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Kauczuki 

   Kiełbasiński, Stanisław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Budowa materii 

   Dorabialska, Alicja (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Dział analityczny 

   Wilkoszewski, Bogumił (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Włókna i ich chemiczna przeróbka 

   Trepka, Edmund (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Woda 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Własności związków organicznych 

   Bochwic, Bolesław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Korozja metali i stopów 

   Wendorff, Zofia (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Drewno jako surowiec chemiczny 

   Ekerkunst, Aleksander (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Minerały przemysłowe 

   Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
  • Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń 

   Zarzycki, Roman; Imbierowicz, Mirosław; Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2001)
  • Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska 

   Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających 

   Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
  • Barwniki w nowoczesnych technikach 

   Sokołowska, Jolanta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
   [...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z ...
  • Zielona chemia 

   Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

   Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)
  • Introduction to laser spectroscopy 

   Abramczyk, Halina (Elsevier, 2005)
   This book is intended to be used by students of chemistry, chemical engineering, biophysics, biology, materials science, electrical, mechanical, and other engineering fields, and physics. It assumes that the reader has ...
  • Symetria w kryształach 

   Karolak-Wojciechowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
   Characteristics of the crystal as a physical object are discussed. The scheme of the hierarchie order of seven crystallographic systems is presented. The figures illustrate crystallographic elements of symmetry. Although, ...
  • Dyfrakcyjne metody badania budowy kryształów 

   Bukowska-Strzyżewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
   The following topics are discussed: the diffraction geometry of X-radiation on the spatial lattice of crystals, the atomie factor, the structural factor, electronic density in crystals, and the development of X-ray methods ...
  • Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa 

   Parasiewicz, Wanda; Rzymski, Władysław M.; Janowska, Grażyna; Parasiewicz, Wanda; Żuchowska, Danuta; Bieliński, Dariusz M.; Pyskło, Leszek; Rosłaniec, Zbigniew; Rzymski, Władysław M. (Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, 2006)
   W książce przedstawiono wyniki aktualnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa elastomerów, realizowanych w latach 2003-2005 przez krajowe i europejskie ośrodki badawcze. Artykuł wstępny ...