Now showing items 1-20 of 75

  • 50 lat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 

   Więckowska, Aldona (red.) (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejFaculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Lodz University of Technology., 2006)
  • 55 lat Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej 

   Czochański, Marian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006)
  • Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow. 

   Strzelecka, Elżbieta (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Rozwój miast wiąże się z poszukiwaniem najefektywniejszych modeli rozwoju w dostosowaniu do ich indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, ale również potrzeb rozwoju regionalnego oraz krajowego. Dyskutowane i wprowadzane obecnie ...
  • Analiza zmian imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół dużego obiektu energetycznego 

   Cichowicz, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   Książka składa się z 12 rozdziałów, w których omówiono studium przypadku dotyczącego analiz zmian wielkości imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół wybranego dużego obiektu energetycznego jakim są ...
  • Architektura kaplic św. Antoniego i Św. Rocha w Łagiewnikach 

   Filipowicz, Paweł; Witkowski, Włodzimierz (UMŁ ; ROBiDZ ; Łódź, 2007)
  • Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki 

   Borowczyk, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Powojenne szpitale są istotnym fragmentem składającym się na całościowy pejzaż architektoniczny Łodzi, aglomeracji o stosunkowo krótkiej historii formowania przestrzeni wielkomiejskiej. Urbaniści i architekci zastali w ...
  • Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej 

   Zaguła, Artur (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
  • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

   Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
   Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
  • Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych 

   Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • ...
  • Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych 

   Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment ...
  • Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami 

   Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   Zbadano 8 jednoprzęsłowych tarcz z dwustronnymi wspornikami. Wszystkie tarcze miały stałą wysokość H = 1,0 m; rozpiętość przęsła 1 = 1,00 m oraz grubość t = 0,08 m. Elementy podzielone były na dwie serie: seria pierwsza ...
  • Badania krótkich wsporników żelbetowych wzmacnianych zbrojeniem wklejanym i stalowymi akcesoriami 

   Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz; Gołdyn, Michał (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2019)
   Przedmiotem zeszytu jest problematyka wzmacniania istniejących krótkich wsporników żelbetowych. Postawiono tezę, że można skutecznie zwiększyć nośność wsporników za pomocą, wklejanego zbrojenia stalowego. Zasadniczą część ...
  • Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych 

   Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Praca zawiera wyniki badań modelu będącego fragmentem konstrukcji płytowo-słupowej . Model wykonany w skali 1:2.5 badany był pod obciążeniem doraźnym (22 schematy obciążenia o dwóch wielkościach), obciążeniem długotrwałym ...
  • Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych 

   Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące deformacji naroży żelbetowych ram portalowych. W badaniach zastosowano beton o wytrzymałości kostkowej około 25 MPa i stal żebrowaną 34GS. Parametrami zmiennymi ...
  • Badania połączeń płyta – słup wzmacnianych zewnętrznie na przebicie 

   Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2003)
   W ramach projektu badawczego wykonano i zbadano 12 modeli w skali naturalnej stanowiących fragment płyty żelbe-towej wraz z odcinkiem słupa. Grubość płyty wynosiła 18cm, wymiary w rzucie 2,3×2,3m, a bok słupa o przekroju ...
  • Badania sprężonych elementów betonowych zespolonych z profilem stalowym 

   Czkwianianc, Artem; Bodzak, Przemysław; Pawlica, Jerzy; Habiera, Elżbieta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2009)
   Badanie dotyczyło problemu współpracy w zginanym elemencie prefabrykowanym betonu sprężonego z profilem stalowym, a następnie zespolenia tak ukształtowanego elementu z nadbetonem. Zastosowanie tego rodzaju elementów ...
  • Badania wpływu zbrojenia głównego na nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego 

   Kotynia, Renata; Kaszubska, Monika (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Lodz University of Technology., 2020)
   Praca poświęcona jest tematyce ścinania smukłych belek betonowych bez zbrojenia poprzecznego, z podłużnym zbrojeniem na zginanie, wykonanym z dwóch typów prętów: stalowych i kompozytowych z włókien szklanych (glass fiber ...
  • Budynki Biurowe. Ewolucja i typologia 

   Grzelakowski, Tomasz; Górko, Marcin; Białkowski, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   [...] Niniejsza monografia ma na celu naszkicowanie procesów kształtujących pracę o charakterze biurowym oraz wpływ rozwoju tego rodzaju pracy na typ budynków, w których się ona odbywa. Ze względu na przyjęte założenia ...
  • Computational mechanics of composite materials : sensitivity, randomness and multiscale behaviour 

   Kamiński, Marcin Marek (Springer, 2005)
   Composite materials play a vital role in modern engineering from aerospace to nuclear devices. Computational mechanics endeavours to provide precise numerical models of composites. More recently, it has been necessary to ...
  • Determining propertires of polyures coating as a material potentially strengthening structural elements 

   Szafran, J.; Matusiak, A. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
   The paper discusses the results of experimental research on polyurea. In authors’ opinion, this material could be used to improve load-carrying capacity and integrity of structural elements made of various materials. The ...