Now showing items 1-20 of 97

  • Dynamics and stability on nonperiodic multilayered plates 

   Konieczny, Sylwester; Tomczyk, B. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The method of macro-modelling of nonperiodic multilayered elastic plates has been proposed in [1]. The proposed method is based on certain concepts of the nonstandard analysis [2,3] combined with some a priori postulated ...
  • On a stability of thin microperiodic plates 

   Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   The structural macromechanics is applied to investigate the stability of a composite plate. Thin elastic plates with microperiodic structure in planes parallel to the midplane are examined. A new retined approach is used ...
  • Internal buckling in the prestrained laminated media 

   Konieczny, Sylwester; Woźniak, M.; Woźniak, Cz. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
   A new mathematical model for the internal stability analysis of multilayered periodic media is proposed. The apprach include the effect of lamina thickness on the global body behaviour. Some special results are discussed.
  • On a dynamical stability of thin periodic plates 

   Jedrysiak, J. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   In this contribution a dynamical stability of thin periodic plates is considered. For this purpose the tolerance averaging, developed for periodic composites and structurcs in the book (8], is applied to the known ...
  • Stability of composite plates under varying axial forces 

   Konieczny, S.; Langier, Sz.; Mes, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The aim of this contribution is to show how the known theories of elastic plates can be extended in order to describe property arbitrary inhomogeneous of the plates materiał for dynamics stability. Each layer being the ...
  • Stateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składników 

   Michalak, B. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   Celem pracy jest sformułowanie i zbadanie uśrednionego modelu opisującego stateczność płyty kompozytowej z niejednorodnym rozkładem składników. Rozpatrywana płyta ma określona budowę, która nie jest periodyczna ale która ...
  • Stability of thin uniperiodic cylindrical shells 

   Tomczyk, B. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
   The aim of this contribution is to propose a new averaged model for stability analysis of thin linear-elastic cylindrical shells having the periodic structure along one direction tangent to the shell midsurface. In ...
  • Historia budownictwa w Łodzi 

   Kalinowska, Henryka; Kalinowski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy przedstawiono historię powstawania obiektów charakterystycznych dla przemysłowej Łodzi, a także próby ponownego wykorzystania obiektów o cechach materialnego dziedzictwa historycznego- po zmianie warunków gospodarczych ...
  • Żeliwo jako materiał konstrukcyjny XIX-wiecznych obiektów przemysłowych 

   Czkwianianc, Artemiusz; Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji budowlanych w obiektach przemysłowych XIX wieku w łódzkiej aglomeracji. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie do powszechnego stosowania nowego materiału, jakim wówczas było ...
  • Elementy rozplanowania industrialnego na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka 

   Czochański, Marian; Kowalski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W pracy zwrócono uwagę na celowe elementy rozplanowania industrialnego znajdujące się na planach regulacyjnych osad rękodzielniczych Nowe Miasto i Łódka, trzonu przyszłej Łodzi przemysłowej. Uwypuklono znaczenie wcześniej ...
  • Pomiary geodezyjne na potrzeby budownictwa w ujęciu standardów ISO 

   Pawłowski, Wiesław; Abbas, Safa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Pomiary geodezyjne spełniają bardzo istotną rolę we współczesnym budownictwie. Ich metodyka, obejmująca m.in. metody i instrumenty pomiarowe w kontekście spełnienia określonych wymagań zarówno co do zakresu, jak i dokładności ...
  • Ewidencja budynków wykonana w Łodzi w 1849 roku 

   Kośka, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W Katedrze Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej prowadzone są badania nad sposobami ewidencjonowania nieruchomości na przestrzeni dziejów. Autor przedstawia wycinek z materiału badawczego, który jest ...
  • Na jubileusz Pani Profesor Marii Ewy Kamińskiej - Uczeń Mistrzowi 

   Kotynia, Renata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wieże fabryczne - elementy krajobrazu Łodzi poprzemysłowej 

   Adamiak, Włodzimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Istotą materialnego dziedzictwa kulturowego Łodzi są liczne, zachowane obiekty XIX wiecznej architektury postindustrialnej. Ważną cechą przestrzeni miasta jest duża ilość różnych w skali fabryk służących wcześniej wytwarzaniu ...
  • Na Jubileusz Profesora Artema Czkwianianca 

   Nowakowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ocena przydatności termorenowacji budynków mieszkalnych z prefabrykatów żelbetowych 

   Kalinowska, Henryka; Szer, Iwona; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W opracowaniu przedstawiono specyfikę funkcjonowania budynków mieszkalnych, wykonanych z prefabrykatów żelbetowych, po termorenowacji ich przegród zewnętrznych pod kątem pożytków z docieplenia budynków, a także zagrożeń, ...
  • Innowacyjna koncepcja rozwiązania zabudowy mieszkaniowej w historycznie ukształtowanej strukturze przestrzennej śródmieścia Łodzi 

   Wiśniewska, Weronika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Wydaje się, że poszukiwanie możliwości kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarze śródmieścia historycznego Łodzi, nie tylko respektujących genius loci, lecz także zgodnych z wymaganiami konserwatorskimi jest ...
  • Rejestracja struktury geometrycznej przekrycia wiszącego na przykładzie zadaszenia amfiteatru w Koszalinie 

   Pawłowski, Wiesław; Deska, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Na przykładzie zadaszenia amfiteatru w Koszalinie prezentowane są wyniki badań doświadczalnych związanych z pozyskiwaniem i interpretacją danych o strukturze geometrycznej przekrycia na potrzeby diagnostyki. Zakres ...
  • Termorenowacja stropodachów w budynkach mieszkalnych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi 

   Kalinowska, Henryka; Jagielski, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W artykule przedstawiono charakterystykę stropodachów występujących w budynkach mieszkalnych wykonanych z prefabrykantów żelbetowych oraz możliwości ich termorenowacji.
  • "Manufaktura" w Łodzi, fabryka której dano drugą szansę 

   Frey, Janusz; Kozicki, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Przedstawiony został rys historyczny rozwoju zakładów bawełnianego imperium Izraela Poznańskiego, podane zostały parametry techniczne głównych obiektów zakładów. Opisany został zakres przekształceń przeprowadzonych w ramach ...