Recent Submissions

 • Podstawy chemii nieorganicznej 

  Zajdler, Anna; Duda, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt ,,Podstawy chemii nieorganicznej" jest przeznaczony dla studentów studiów zaocznych, głównie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Oparty jest na wieloletnich wykładach autorów z chemii ogólnej, nieorganicznej i ...
 • Przechowalnictwo mięsa i przetworów drobiowych 

  Krala, Lucjan; Kijowski, Jacek (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004)
 • Pakowanie mięsa i przetworów drobiowych 

  Krala, Lucjan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004)
 • Enzymatyczna modyfikacja składników żywności : praca zbiorowa 

  Bielecki, Stanisław. Red.; Bednarski, Włodzimierz. Red.; Kołakowski, Edward . Red.; Sikorski, Zdzisław E. (część I); Warchalewski, Jerzy R. (część I); Kowalski, Bolesław (część II); Ledóchowska, Eleonora (część II); Chmiel, Aleksander (część III); Bielecki, Stanisław (część III) (Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2005)
 • Mikrobiologia techniczna. T. 1, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania 

  Libudzisz, Zdzisława; Kowal, Krystyna; Żakowska, Zofia (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007)
  Rosnące znaczenie mikroorganizmów w życiu i gospodarce człowieka i towarzysząca temu specjalizacja badań spowodowały wydzielenie kilku kierunków w tej dziedzinie nauki. Jednym z nich jest mikrobiologia techniczna ...
 • Najcenniejsze olejki eteryczne 

  Góra, Józef; Lis, Anna; Gibka, Julia; Wołoszyn, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005)
  Olejki eteryczne to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków chemicznych wyodrębniane z roślin metodą destylacji z parą wodną. Zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset składników, głównie monoterpeny, seskwiterpeny i ...
 • Mikrobiologia techniczna. T. 2, Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności 

  Libudzisz, Zdzisława; Kowal, Krystyna; Żakowska, Zofia (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008)
 • Mikrobiologia Materiałów 

  Zysk, Bronisław; Żakowska, Zofia; Oberman, Helena; Wachowicz, Jan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
 • Experiments in general and inorganic chemistry 

  Bryszewska, Małgorzata; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej; Politechnika Łódzka. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.Lodz University of Technology Press; Faculty of Biotechnology and Food Sciences. Lodz University of Technology., 2016)