Now showing items 1-1 of 1

    • Remediacja gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi 

      Krosowiak, Krzysztof; Śmigielski, Krzysztof; Kwapisz, Ewa; Marchut, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
      Omówiono sposoby remediacji gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi oraz czynniki mające wpływ na efektywność procesów. Przedstawiono stosowane technologie bioremediacji i możliwość ich modyfikacji poprzez włączenie ...