Now showing items 1-1 of 1

    • Otrzymywanie włókien nanocelulozy 

      Wąchała, Radosław; Ramięga, Tomasz; Pyć, Rita; Antczak, Tadeusz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2011)
      Nanotechnologia należy do nauk technologicznych, obejmujących otrzymywanie oraz wykorzystywanie nowych nanomateriałów, takich jak nanoceluloza. Nanowłókna celulozy można otrzymywać dwoma sposobami top-down oraz buttom-up. ...