Now showing items 1-1 of 1

    • Utylizacja odpadów przemysłu energetycznego zawierających polichlorowane bifenyle 

      Sobiecka, Elżbieta (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2010)
      W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej biologicznych, chemicznych i termicznych metod utylizacji polichlorowanych bifenyli, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako odpady niebezpieczne a tym ...