Now showing items 1-1 of 1

    • Laktony jako związki biologicznie czynne 

      Libiszewska, Kinga (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2011)
      Wśród produktów naturalnych aktywnych biologicznie licznie reprezentowane są laktony. Cząsteczki te wykazują niezwykłe zróżnicowanie budowy - od pierścieni 4-6 członowych do struktur makrocyklicznych i szerokie spektrum ...