Wyświetlanie pozycji 1-20 z 142

  • Sposoby wiązania cząsteczek ligandów z DNA 

   Duński, Henryk; Leszczyński, Tomasz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   W pracy omówiono różne grupy ligandów o zróżnicowanych sposobach wiązania z DNA. Scharakteryzowano sposoby wiązania ligandów z DNA oraz omówiono cechy charakterystyczne w ich strukturze determinujące sposób, w jaki oddziałują ...
  • The study of the interactions between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester 

   Sobczuk, Dorota; Craig, Rebecca; Nogueroles, Marta; Radisic, Slavica; Shen, Boheng; Simon, Susanne (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   The interaction between naproxen and N-acetyl-L-tyrosine ethyl ester was investigated using UV-Vis absorption and fluorescence methods and the results indicate that an interaction is present in the ground state. Hydrogen ...
  • Derivatives of undecan-x-ones (x 2-6) synthesis and spectral data 

   Gibka, Julia; Gliński, Marek (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Undecan-x-ones (x = 2-6) have been used as starting materials in the synthesis of ethylene and propylene acetals, undecan-x-ols and their acetates. Acetals were prepared in the reaction between ketones and ethane-1,2-diol ...
  • Studies of interaction between (m-AMSA) and DNA by viscometric and melting profiles methods 

   Leszczyński, Tomasz; Duński, Henryk (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   We have examined the interactions between m-AMSA and CT-DNA, using melting profiles and viscometric techniques methods. We observed the increase of thermal stability of DNA after binding m-AMSA, depending on the concentration ...
  • Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków 

   Śliżewska, Katarzyna; Biernasiak, Joanna; Libudzisz, Zdzisława (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   W pracy przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt. Omówiono również celowość zastosowania probiotyków jako rozwiązania alternatywnego w ...
  • Wpływ procesu technologicznego na stężenia związków mineralnych w soku i koncentracie jabłkowym 

   Lubecka, Izabela; Pogorzelski, Eugeniusz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, ...
  • Zastosowanie tac z kratownicą w procesie liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum 

   Dziugan, Piotr (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Analizowano możliwość intensyfikacji procesu liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum przez zastosowanie tac z kratownicą. Wykonano badania porównawcze kinetyki procesu liofilizacji biopreparatu ...
  • Analiza wybranych składników odżywczych w żeńszeniu amerykańskim (Panax quinquefolium L.) uprawianym w Polsce 

   Dolot, Magdalena; Śmigielski, Krzysztof; Wesołowska, Monika (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   W pracy przedstawiono przeprowadzone badania z zakresu analizy wybranych składników odżywczych polskiej uprawy żeńszenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Szczególną uwagę zwrócono na analizę zawartości tłuszczu ...
  • Polimorfizm - jego wpływ na substancje farmaceutyczne 

   Sykuła, Anna; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta; Zakrzewski, Marek (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2006)
   Polimorfizm jest obecnie ważnym zjawiskiem w dziedzinie farmacji. Istnieje wiele substancji farmaceutycznych wykazujących zjawisko polimorfizmu bądź pseudopolimorfizmu. Wiele farmaceutyków może posiadać różne struktury ...
  • 4-furanyl and 4-thiophenylbutan-2-one oximes 

   Bonikowski, Radosław; Balawejder, Maciej; Sikora, Magdalena; Kula, Józef (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   Oximes of 4-(furan-2-yl)butan-2-one, 4-(furan-3-yl)butan-2-one, 4-(5-methylfuran-2-yl)butan-2-one, 4-(thiophen-2-yl)butan-2-one, 4-(5-methylthiophen-2-yl)butan-2-one and 4-(3-methyl-thiophen-2-yl)butan-2-one have been ...
  • Essential oil composition and plant-insect relations in scots pine (Pinus sylvestris L.) 

   Maciąg, Agnieszka; Milaković, Dragana; Christensen, Henriette H.; Antolović, Vlatka; Kalemba, Danuta (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   A review of methods of isolation, chemical composition and biological activity of essential oil of different organs of Scots pine (Pinus sylvestris) was presented. The data on relation between herbivorous insects and plant ...
  • Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   W niniejszej pracy zastosowano przybliżenie hybrydowe B3LYP w badaniu oddziaływań międzymolekularnych, których wynikiem jest powstanie wiązania wodorowego w układzie 1:1 harman/akryloamid. Obliczono optymalizację geometrii ...
  • The thermal scanning fluorescence study on the conformational stability of glucose oxidase (GOD) 

   Kowalska, Agnieszka; Gyugos, Monika; Szego, Dora; Lopez, Pineda Adrianna; Ayala, Diana; Xu, Yuan; Hughes, Nichola; Tito, Antonio; Jabłońska, Joanna (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   In this study, the temperature-induced unfolding process of glucose oxidase (GOD) from Aspergillus niger has been investigated by monitoring fluorescence intensity of FAD, which dissociates from the enzyme during denaturation. ...
  • The theoretical study on the molecular structure and electronic properties of harmane 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2007)
   In this study the geometry optimization of harmane using the semi-empirical (AM1, PM3, MNDO,) ab initio HF as well as the B3LYP method was performed. The calculated geometrical parameters of harmane were compared with the ...
  • Kwas muraminowy znany i nieznany 

   Jędrzejczyk, Tomasz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2008)
   W pracy opisano stan wiedzy na temat specyficznej cząsteczki zwanej kwasem muraminowym, która występuje w polisacharydach ścian komórkowych bakterii i zarodników. W pracy omówiono jego strukturę, występowanie, właściwości ...
  • Remediacja gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi 

   Krosowiak, Krzysztof; Śmigielski, Krzysztof; Kwapisz, Ewa; Marchut, Olga (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2008)
   Omówiono sposoby remediacji gleby zanieczyszczonej węglowodorami naftowymi oraz czynniki mające wpływ na efektywność procesów. Przedstawiono stosowane technologie bioremediacji i możliwość ich modyfikacji poprzez włączenie ...
  • Physiology and metabolism of Crabtree-negative yeast Debaryomyces occidentalis 

   Kręgiel, Dorota (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2008)
   This paper is focused on the physiology and metabolism of non-conventional yeasts, especially these belonging to Debaryomyces (syn. Schwanniomyces) occidentialis. In these Crabtree-negative yeast strains, oxygen limitation ...
  • Otrzymywanie chlorowodorku D-glukozaminy i D-glukozaminy z chitozanu 

   Jędrzejczyk, Tomasz; Nowicki, Tomasz (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2008)
   Tradycyjna metoda otrzymywania chlorowodorku D-glukozaminy i wolnej D-glukozaminy z chityny jest uciążliwa, długotrwała i powoduje powstawanie trudnych do usunięcia produktów ubocznych. W tej metodzie opracowano nowy sposób ...
  • Solid phase extraction in food analysis 

   Majewska, Małgorzata; Krosowiak, Krzysztof; Raj, Anna; Śmigielski, Krzysztof (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2008)
   In this study, a Solid Phase Extraction (SPE) as a method of sample preparation has been described. A typical procedure, the mechanisms involved in SPE and factors which affect effectivity have also been discussed. Possible ...
  • Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami 

   Turek, Monika; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2008)
   W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę i właściwości związków zawierających pierścień indolu. Pochodne związki indolu występują szeroko w przyrodzie w tkankach wielu roślin i zwierząt. Wykazują ...