Now showing items 16-28 of 28

  • Rachunek całkowy 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Równania i nierówności 

   Niedziałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ruch drgający 

   Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

   Stańdo, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale ...
  • Układy inercjalne i nieinercjalne 

   Krasińska, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wektory w przestrzeni kartezjańskiej 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wiadomości wstępne 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

   Just, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

   Just, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wstęp do analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości 

   Jędrzejewska, Inga; Kotlicka, Elżbieta; Szkopińska, Bożena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Niniejsza książka przeznaczona jest głównie dla studentów pierwszego roku uczelni technicznych. Przedstawiony w niej materiał stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych realizowanych we wstępie do ...
  • Wykład z fizyki. Cz. 1 

   Kania, Sylwester (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

   Just, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...
  • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

   Just, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2005)
   Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...