Now showing items 8-27 of 28

  • Kryształy w meteorytach 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Crystals forming various types of meteorites have been presented. Meteorites from Polish collections, and meteorites from falls and finds in Poland have been used as examples of extraterrestrial materials.
  • Kryształy w technice 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Applications of crystals in modern technology and everyday life have been presented. Synthetic crystals grown in Polish laboratories and exhibited at the Geological Museum of the University of Lódź have been used as ...
  • Laboratorium Fizyki - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej 

   Kania, Sylwester; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Skrypt jest przeznaczony dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej jako materiał pomocniczy dla Laboratorium Fizyki Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej. Może stanowić pomoc dla ...
  • Matematyka nie tylko dla zakochanych 

   Szczepaniak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   "...Książka ta stanowi wybór z kilku pierwszych spotkań Akademii poświęconych Matematyce w życiu uczuciowym oraz zawiera kilka nowych tematów, jak Matematyka w sporcie, portfelu, sklepie. Osobne rozdziały są poświęcone ...
  • Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu Maxima. 

   Szadkowska, Anna; Rzepecka, Joanna; Potyrała, Monika (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   Proponowany Czytelnikowi skrypt przedstawia możliwości, jakie daje praca z Systemem Algebry Komputerowej (CAS) Maxima, wspomagającym wykonywanie matematycznych obliczeń symbolicznych oraz numerycznych. Pozycja ta kierowana ...
  • Morfologia kryształów 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Macromorphology of minerals and synthetic crystals exhibited at the Geological Museum of the University of Łódź has been described. Effects of internal structure and environmental factors such as growth temperature, ...
  • Nieznośna lekkość matematyki 

   Szczepaniak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   "...W książce, którą Czytelniku trzymasz w ręku przedstawiłem kilka przykładów, jak Matematyka może pomóc w sytuacjach życia codziennego, zrozumieniu sztuki, czy podczas przyjemności związanych z podjęciem prawidłowych decyzji ...
  • Pochodna 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Rachunek całkowy 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Równania i nierówności 

   Niedziałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ruch drgający 

   Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

   Stańdo, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale ...
  • Układy inercjalne i nieinercjalne 

   Krasińska, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wektory w przestrzeni kartezjańskiej 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wiadomości wstępne 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

   Just, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

   Just, Andrzej; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wstęp do analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości 

   Jędrzejewska, Inga; Kotlicka, Elżbieta; Szkopińska, Bożena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   Niniejsza książka przeznaczona jest głównie dla studentów pierwszego roku uczelni technicznych. Przedstawiony w niej materiał stanowi uzupełnienie i rozszerzenie treści programowych realizowanych we wstępie do ...
  • Wykład z fizyki. Cz. 1 

   Kania, Sylwester (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  • Zbiór zadań z matematyki i fizyki dla kandydatów na Politechnikę Łódzką 

   Just, Andrzej; Derfel, Grzegorz; Koszela, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   Bazę prezentowanego zbioru, przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, stanowią zadania pochodzące z zestawów egzaminacyjnych z matematyki i fizyki dla ...