Now showing items 1-20 of 153

  • 15 lat minęło... 

   Andrzejewska, Lucyna (Politechnika Łódzka, 2015)
   W styczniu 2015 r. minęło 15 lat od utworzenia Biblioteki Mechaniki, najmłodszej z agend Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
  • ACADEMICA - głos w dyskusji 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2015)
  • Akademickie aplikacje. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Smartfony i tablety są popularnymi narzędzi am i nie tylko do komunikacji, rozrywki, robienia zdjęć czy mobilnego internetu. Dzięki dodatkowo instalowanym aplikacjom mogą też ułatwić dostęp do tekstów naukowych - zwłaszcza, ...
  • Aktywność bibliotek niemieckich 

   Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
   Spadek zainteresowania książką i biblioteką jest zjawiskiem globalnym, dotykającym społeczeństwa niezależnie od terytorium zamieszkania, zasobności portfela czy wykształcenia. Mimo to aktywność czytelniczą niemieckiego ...
  • Analiza cytowań publikacji pracowników PŁ. 

   Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
   Rosnące wymagania wobec uczelni i modyfikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria oceny dorobku naukowego stały się przyczynkiem do powołania w 2011 r. w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) Biblioteki ...
  • Analiza cytowań, dostęp do literatury 

   Szmidt, Izabela; Gajda, Izabela (Politechnika Łódzka, 2013)
   Biblioteka Politechniki Łódzkiej uruchomiła w lutym 2013 r. dwa nowe kursy e-learnigowe wspomagające codzienną pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną Uczelni.
  • Autoplagiat i jak go unikać 

   Utracka, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Często w praktyce redakcyjnej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi autoplagiatów. Zadają je w szczególności autorzy lub doktoranci, którzy chcą opublikować tekst bazujący na wcześniejszych pracach naukowych lub ...
  • Autorze, zidentyfikuj się w sieci. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2017)
   Publish or perish – te słowa zna każdy naukowiec. Przetrwanie w akademickim świecie zależy od wpływu, jaki wywołują publikacje danego autora i gdzie są publikowane. A z publikowaniem wiążą się cytowania – aby było ich ...
  • Autorzy kontra czasopisma. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2017)
   Dla autorów istotne jest, by ich publikacje były dostępne dla jak największej liczby osób. Jednak prawa majątkowe do tekstu posiada wydawca – i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich warunkach autor ...
  • Beletrystyka w Bibliotece PŁ 

   Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Bezpłatne szkolenia w Bibliotece PŁ. 

   Ignaczak, Beata (Politechnika Łódzka, 2014)
   W obecnych czasach edukacja użytkowników bibliotek z zakresu umiejętności wykorzystania źródeł informacji jest jednym z ważniejszych zadań stawianych przed biblioteką. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Biblioteka PŁ ...
  • Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni - tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i perspektywy na przyszłość. 

   Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
   Biblioteki naukowe powołane zostały, aby służyć rozwojowi nauki i potrzebom środowiska naukowego. Realizując swój cel, gromadzą, opracowują i udostępniają drukowane i elektroniczne zasoby oraz organizują niezbędny w ...
  • Bibliografia w wersji cyfrowej 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2015)
   Od 2005 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej digitalizuje i udostępnia część swoich zbiorów w Internecie. W latach 2005-2011 zasoby te stanowiły instytucjonalną bibliotekę cyfrową eBiPoL, czyli inaczej e-Bibliotekę Politechniki ...
  • Biblioteka bramą do sukcesu 

   Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
   Nowoczesna Biblioteka PŁ jest doskonałą przestrzenią do zdobywania wiedzy. Kształtuje umiejętności wyszukiwania literatury, udostępnia literaturę drukowaną i elektroniczną. Jest także miejscem spotkań studentów, czy ...
  • Biblioteka e-booków. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Książka drukowana jest z nami od wieków. Książka elektroniczna zaledwie kilka dziesięcioleci - ale w świecie technologii to całe stulecia. Obecnie obydwie formy książek zgodnie koegzystują - a czytelnicy mogą wybrać, czy ...
  • Biblioteka hubem uczelni? : nowe czasy – nowe wyzwania 

   Feret, Błażej (Library of Cracow University of TechnologyBiblioteka Politechniki Krakowskiej, 2011)
   In the era when most of the academic library users – not only students, but unfortunately also the researchers – are increasingly satisfied with the information found on the open Internet, the role of library as a source ...
  • Biblioteka nie tylko dla studentów. 

   Sendecka, Justyna; Sierpowski, Maciej (Politechnika Łódzka, 2016)
  • Biblioteka Politechniki Łódzkiej vs ewolucja internetu. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
   Wczasach, gdy poszukiwanie i uzyskiwanie informacji opiera się na wyszukiwarce Google, sens istnienia bibliotek bywa poddawany w wątpliwość. Głównie wynika to z mylnego przekonania, że są to miejsca skostniałe, nie ...
  • Biblioteka PŁ po inżyniersku - w punktach. 

   Filipczak, Małgorzata E. (Politechnika Łódzka, 2012)
   Już z samych słów kluczowych, ułożonych w modną "chmurę" (cloud), wynika, że oprócz świadczenia podstawowych, tradycyjnych usług, Biblioteka PŁ działa w wielu innych, różnorodnych obszarach.
  • Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? 

   Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2010)
   Biblioteka Politechnika Łódzkiej w dniach 15-17 czerwca 2010 roku była gospodarzem czwartej już edycji cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło około 110 osób. głównie dyrektorów i pracowników ...