Now showing items 1-1 of 1

    • Automatyczne nadzorowanie procesu szlifowania wgłębnego kłowego. 

      Leżański, Paweł (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012)
      W pracy przeprowadzono teoretyczno-doświadczalna analize procesu szlifowania wgłebnego kłowego jako obiektu nadzorowania celem opracowania ogólnych zasad i wytycznych dla automatycznego inteligentnego nadzorowania tego ...