Now showing items 1-3 of 3

  • Szczotki polimerowe jako materiały funkcjonalne. 

   Pietrasik, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   W pracy omówiono problemy badawcze odnoszące się do syntezy i właściwości szczotek polimerowych o zróżnicowanej topologii pojedynczej molekuły, wynikającej z geometrii zastosowanego inicjatora. Powyższe materiały ...
  • Metody spektroskopowe w diagnostyce zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego. 

   Brożek-Płuska, Beata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013)
   Metodami powszechnie stosowanymi w diagnostyce zmian nowotworowych ludzkiego gruczołu piersiowego są: mammografia, ultrasonografia oraz ostatecznie potwierdzające diagnozę badanie histopatologiczne tkanek pobranych ...
  • Stabilność termiczna i palność elastomerów oraz materiałów elastomerowych. 

   Rybiński, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014)
   W pracy przedstawiono nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu, wyniki systematycznych badań wpływu budowy chemicznej makrocząsteczek elastomerów, budowy ich sieci przestrzennej oraz składu kompozycji elastomerowych ...