Show simple item record

dc.contributor.authorBagnowska, Anna
dc.contributor.authorKrala, Lucjan
dc.contributor.authorNowak, Agnieszka
dc.contributor.authorOracz, Joanna
dc.date.accessioned2016-02-09T08:45:06Z
dc.date.available2016-02-09T08:45:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, R. 21, nr 4 (95), s. 173 – 187
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1155
dc.identifier.urihttp://www.pttz.org/zyw/
dc.description.abstractPrzesłanki teoretyczne wskazują, że dzięki dobrym właściwościom przeciwutleniającym chitozan może wchodzić w skład zestawu dodatków pozwalających na wyeliminowanie azotanu(III) z produkcji kiełbas. Aktywność przeciwutleniająca chitozanu zależy od sposobu jego pozyskania, budowy cząsteczkowej oraz od właściwości materiału biologicznego, do którego został dodany. Celem niniejszej pracy było określenie skuteczności przeciwutleniającej chitozanu o różnej masie cząsteczkowej, dodanego wraz z likopenem do wieprzowych kiełbas średniorozdrobnionych, przechowywanych w warunkach chłodniczych przez 35 dni. Właściwości przeciwutleniające chitozanu określono na podstawie wartości AV, zawartości MDA i kwasów tłuszczowych oraz parametrów barwy. Stwierdzono, że chitozan o masie cząsteczkowej 135·103 Da charakteryzował się najsilniejszym oddziaływaniem przeciwutleniającym. Wraz z likopenem spełniał on funkcję ochronną przed zmianami oksydacyjnymi w kiełbasach, w podobnym zakresie jak składniki tradycyjnej mieszanki peklującej. Natomiast chitozan o masie cząsteczkowej 68·103 Da wykazywał najsłabsze właściwości przeciwutleniające. Zmniejszenie zawartości kwasów PUFA w kiełbasie z dodatkiem chitozanu o masie cząsteczkowej 68·103 Da było około dwukrotnie większe (2,1 mg/g tłuszczu) niż w kiełbasie z dodatkiem chitozanu o masie cząsteczkowej 135·103 Da (1,1 mg/g tłuszczu). Stosunek kwasów tłuszczowych z szeregu n-6 do n-3 w badanych kiełbasach był trzykrotnie wyższy niż pożądany (12,9 - 16,3) i był charakterystyczny dla mięsa wieprzowego.pl_PL
dc.description.abstractTheoretical assumptions suggest that chitosan might be, owing to its good antioxidant properties, a component of a set of additives, which are able to eliminate a nitrate(III ) compound from the production of sausages. The antioxidant activity of chitosan depends on the method of how it is obtained, on its molecular structure, and on the properties of biological material, to which it was added. The objective of the research study was to determine the antioxidant effectiveness of chitosan with different molecular weight values that was added, together with lycopene, to medium-comminuted pork sausages stored under the refrigeration conditions for 35 days. The antioxidant properties of chitosan were determined based on: the AV values, MDA concentration and content of fatty acids, and colour parameters. It was shown that the chitosan of a molecular weight of 135·103 Da, was characterized by the strongest antioxidant activity. Together with the lycopene, it acted as an agent protecting against oxidative changes, and its protective range was similar to that of the traditional curing mix. On the other hand, the chitosan of a molecular weight of 68·103 Da had the weakest antioxidant properties. The decrease in the content of PUFAs in the sausages with the added chitosan of a molecular weight of 68·103 Da was about twice as high (2.1 mg/g fat) compared to the sausages with the added chitosan of a molecular weight of 135·103 Da (1.1 mg/g of fat). In the sausages analyzed, the ratio between the n-6 series and n-3 series fatty acids in the sausages tested was three times higher than the desired ratio (12.9 - 16.3 ), and it was typical for the pork meat.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolish Society of Food Technologists. Scientific Publisher.en_EN
dc.publisherPolskie Towarzystwo Technologów Żywnościpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe PTTŻpl_PL
dc.relation.ispartofseriesŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, R. 21, nr 4 (95), 2014
dc.subjectchitozanpl_PL
dc.subjectkiełbasy średniorozdrobnionepl_PL
dc.subjectkwasy tłuszczowepl_PL
dc.subjectpeklowaniepl_PL
dc.subjectchitosanen_EN
dc.subjectmedium-comminuted sausagesen_EN
dc.subjectfatty acidsen_EN
dc.subjectcuringen_EN
dc.titleWłaściwości przeciwutleniające chitozanu w kiełbasach bez dodatku azotanu(III)pl_PL
dc.title.alternativeAntioxidant properties of chitosan in sausages without nitrate (III) addeden_EN
dc.typeArticleen_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record