Now showing items 1-20 of 201

  • Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji 

   Stańdo, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
   Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale ...
  • Morfologia kryształów 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Macromorphology of minerals and synthetic crystals exhibited at the Geological Museum of the University of Łódź has been described. Effects of internal structure and environmental factors such as growth temperature, ...
  • Kryształy w technice 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Applications of crystals in modern technology and everyday life have been presented. Synthetic crystals grown in Polish laboratories and exhibited at the Geological Museum of the University of Lódź have been used as ...
  • Kryształy w meteorytach 

   Szurgot, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Crystals forming various types of meteorites have been presented. Meteorites from Polish collections, and meteorites from falls and finds in Poland have been used as examples of extraterrestrial materials.
  • Fizyka współczesna 

   Słoma, Piotr; Tomaszewski, Janusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Fale 

   Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ruch drgający 

   Krasiński, Mariusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Układy inercjalne i nieinercjalne 

   Krasińska, Krystyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wektory w przestrzeni kartezjańskiej 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Rachunek całkowy 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Pochodna 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Granica i ciągłość funkcji 

   Małolepszy, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Równania i nierówności 

   Niedziałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Ciągi 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Funkcja i jej własności 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wiadomości wstępne 

   Piątkowski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki 

   Just, Andrzej. Red.; Jędrzejewski, Jacek; Świątek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Diagnozowanie maszyn papierniczych 

   Kawka, Włodzimierz; Kikiewicz, Zbigniew; Zieliński, Tadeusz (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; Instytut technologii Eksploatacji PIB (Warszawa, Radom, Bydgoszcz), 2004)
  • Warsztaty patentowe 

   Gajda, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   W Bibliotece PŁ odbyły się warsztaty wyszukiwania opisów patentowych wynalazków w bazach danych z European Patent Office (EPO) oraz Urzędu Patentowego RP.
  • Słów kilka o bibliotekach w Chorwacji 

   Hołasek, Andrzej R. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Program edukacyjny w Chorwacji przybliżył polskim bibliotekarzom działalność i warunki pracy w wybranych bibliotekach szkolnych, miejskich i naukowych w tym kraju.W wyjeździe zorganizowanym przez Unię Europejskich ...