DSpace Repository

Browsing Jednostki pozawydziałowe (ogólnouczelniane) by Title

Browsing Jednostki pozawydziałowe (ogólnouczelniane) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Andrzejewska, Lucyna (Politechnika Łódzka, 2015)
  W styczniu 2015 r. minęło 15 lat od utworzenia Biblioteki Mechaniki, najmłodszej z agend Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
 • Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2015)
 • Podgórski, Filip (Stowarzyszenie EBIB, 2008)
  Spadek zainteresowania książką i biblioteką jest zjawiskiem globalnym, dotykającym społeczeństwa niezależnie od terytorium zamieszkania, zasobności portfela czy wykształcenia. Mimo to aktywność czytelniczą niemieckiego ...
 • Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
  Rosnące wymagania wobec uczelni i modyfikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria oceny dorobku naukowego stały się przyczynkiem do powołania w 2011 r. w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) Biblioteki ...
 • Szmidt, Izabela; Gajda, Izabela (Politechnika Łódzka, 2013)
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej uruchomiła w lutym 2013 r. dwa nowe kursy e-learnigowe wspomagające codzienną pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną Uczelni.
 • Ciesielski, Krzysztof; Olejnik, Konrad (2014)
  The main objective of the work presented was to determine the possibility of the prediction of paper properties based on refined chemical pulp properties using the neural network approach. Three main parameters related to ...
 • Fabian, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2016)
 • Ignaczak, Beata (Politechnika Łódzka, 2014)
  W obecnych czasach edukacja użytkowników bibliotek z zakresu umiejętności wykorzystania źródeł informacji jest jednym z ważniejszych zadań stawianych przed biblioteką. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Biblioteka PŁ ...
 • Sójkowska, Iwona (Stowarzyszenie EBIB, 2006)
  Biblioteki naukowe powołane zostały, aby służyć rozwojowi nauki i potrzebom środowiska naukowego. Realizując swój cel, gromadzą, opracowują i udostępniają drukowane i elektroniczne zasoby oraz organizują niezbędny w ...
 • Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2015)
  Od 2005 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej digitalizuje i udostępnia część swoich zbiorów w Internecie. W latach 2005-2011 zasoby te stanowiły instytucjonalną bibliotekę cyfrową eBiPoL, czyli inaczej e-Bibliotekę Politechniki ...
 • Sójkowska, Iwona (Politechnika Łódzka, 2012)
  Nowoczesna Biblioteka PŁ jest doskonałą przestrzenią do zdobywania wiedzy. Kształtuje umiejętności wyszukiwania literatury, udostępnia literaturę drukowaną i elektroniczną. Jest także miejscem spotkań studentów, czy ...
 • Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
  Książka drukowana jest z nami od wieków. Książka elektroniczna zaledwie kilka dziesięcioleci - ale w świecie technologii to całe stulecia. Obecnie obydwie formy książek zgodnie koegzystują - a czytelnicy mogą wybrać, czy ...
 • Feret, Błażej (Library of Cracow University of TechnologyBiblioteka Politechniki Krakowskiej, 2011)
  In the era when most of the academic library users – not only students, but unfortunately also the researchers – are increasingly satisfied with the information found on the open Internet, the role of library as a source ...
 • Garnysz, Czesława (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2009)
  Mijają lata. Odchodzą ludzie, czas zaciera po nich ślady. Tracą blask i przestają budzić emocje nawet najbardziej znaczące dla naszego życia zdarzenia. Bledną w pamięci zarówno te mało istotne, niezbyt przyjemne jak i te ...
 • Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2015)
  Wczasach, gdy poszukiwanie i uzyskiwanie informacji opiera się na wyszukiwarce Google, sens istnienia bibliotek bywa poddawany w wątpliwość. Głównie wynika to z mylnego przekonania, że są to miejsca skostniałe, nie ...
 • Filipczak, Małgorzata E. (Politechnika Łódzka, 2012)
  Już z samych słów kluczowych, ułożonych w modną "chmurę" (cloud), wynika, że oprócz świadczenia podstawowych, tradycyjnych usług, Biblioteka PŁ działa w wielu innych, różnorodnych obszarach.
 • Ptak, Anna (Politechnika Łódzka, 2010)
  Biblioteka Politechnika Łódzkiej w dniach 15-17 czerwca 2010 roku była gospodarzem czwartej już edycji cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło około 110 osób. głównie dyrektorów i pracowników ...
 • Ptak, Anna (Stowarzyszenie EBIB, 2010)
  W dniach 15–17 czerwca Biblioteka Politechniki Łódzkiej była gospodarzem czwartej cyklicznej konferencji naukowej. W trzydniowym spotkaniu wzięło udział około 110. osób, głównie dyrektorów i pracowników krajowych bibliotek ...
 • Skubała, Elżbieta (Politechnika Łódzka, 2015)
 • Feret, Błażej (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
  New trends in the modernization of libraries of higher education institutes in the period of development scientific and social communication were considered. It was stressed on the role and importance of libraries in the ...

Search DSpace


Browse

My Account